Geboren op 20 juli 1805 in Harderwijk, doop 4 augustus 1805, gestorven op 5 november 1859 in Assen. Zijn ouders zijn Jean Henri Pareau en Helena Nisina Ribbius. Broer van Louis Gerlach en 4 zussen. Zijn vader is o.a. hoogleraar Oosterse talen aan de Universiteit van Utrecht en daarvoor aan de universiteit van Harderwijk. Die universiteit heeft echt bestaan, al heeft het jeugdprogramma ’t Klokhuis ’t jarenlang als running gag gebruikt.
Zijn huwelijk met Charlotte Marie Christine Dumont (Lotje) legt de grondslag voor de familienaam van onze generatie. Toen de naam Pareau dreigde uit te sterven heeft de laatste Pareau, waarschijnlijk Helena Cornelia, met mijn opa, toen Dumont, afgesproken om de naam Pareau aan de naam Dumont toe te voegen. Annonces in de krant.

Kids:
Helena Nisina, geboren op 6 juni 1836 te Zuylen, ’s morgens om 9 u 30, gedoopt 8 juli, als lidmaat bevestigd 1 april 1855
Charlotta Maria Christina, geboren op 16 mei 1838, ’s avonds om 10 u 30 te Zuylen, gedoopt 1 juli, als lidmaat bevestigd 16 maart 1856

Theodora Aleida, geboren 17 okt. ’s 1839 ’s middags om 4 u 45, te Zuylen, gedoopt 10 november, als lidmaat bevestigd 5 april 1857
Charlotte Henriette, geboren 7 november 1841 ’s morgens om 10 uur te Monnikendam. gedoopt 5 december
Jean Henri, geboren 8 september 1846 in Assen, ’s middags om ½ 3, gedoopt 4 oktober. Hij sterft op 1e Kerstdag 1876 aan boord van het stoomschip ‘Drenthe’ onderweg naar Nederland
Antonius Henricus, geb. 14 juni 1849 ’s morgens om half 5 in Assen, gedoopt 5 augustus. Deze Haagse scheikundige leeft tot 1818.
Catharina Ursula, geb. 14 juli 1851, ’s middags om 3 uur, gedoopt 30 augustus. Leeft tot 30 april 1863.
Helena Cornelia, geb. 21 okt 1853, ’s morgens om 11 uur te Assen, gedoopt 11 december. Op 87-jarige leeftijd, sterft ze in 1940 in Den Haag.

Beknopte gegevens uit zijn leven
Een deel van zijn aantekenboekje (vervolg: 1930  1931  1932  1833  1834  1835) is bewaard gebleven. Hij volgde de Latijnse school (Gymnasium). Daarna studeerde hij Oosterse en Westerse letteren. Hij schreef een bekroond specimen (scriptie), over Oosterse godsdiensten: de Koran, het leven van Mohammed, Zarathustra en het Joodse geloof. Daarvoor bestudeerde hij niet alleen de Koran, maar vooral het karakter van Mohammed. Hierbij betrok hij de zeden en dogma’s van de verschillende Oosterse christelijke sekten, van Joden, Arabieren en andere volken, die bekend waren met de leerstellingen van Confucius en Zoroaster, de Persische staatsprofeet Zarathustra. Het maakt me nieuwsgierig naar de manier waarop in zijn tijd tegen de islam werd aangekeken.

Na zijn terugkeer van het front (1830, afscheiding van België) moest hij zich wijden aan de zorg voor zijn hulpbehoevende vader. Dit duurde twee jaar en had tot gevolg dat hij afzag van promotie in de Oosterse Letteren en overstapte naar Theologie om dominee te worden. Door deze omstandigheden werd hij predikant te Zuilen, Monnikendam en Assen. Hij publiceerde af ten toe over geloofszaken, ook enkele van zijn preken (leerredenen) zijn gepubliceerd. Zijn boek over de oude Kloosterkerk te Assen inspireerde een onbekende tekenaar. Dat kwam naar boven via informatie van Wout Arentsen. Hier de tekening van het RMO waarnaar hij verwees. Na de publicatie van zijn boek over de oude kerk te Assen is hij voorgedragen als lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Zijn publicaties.
De oude Kloosterkerk wordt te klein en de Hervormden bouwen de Grote Kerk (nu Jozefkerk), dominee Anton Pareau wijdde die in op 30 april 1848.

1830 Reis door Zwitserland
1830 Vrijwillig jager bij de Belgische opstand
1833 overlijden vader
1833 kandidaat tot de Heilige dienst bij het Provinciaal Kerkbestuur van Gelderland.
1835 Huwelijk met CHARLOTTE MARIE CHRISTINE DUMONT. Ze krijgen 8 kinderen.
1935 vanaf 23 augustus predikant in Zuilen
1839 predikant in Monnikendam
1845 vanaf 30 november predikant in Assen
1851 Lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
Bron: Levensberigt geschreven door zijn zwager Dr. E.B. Swalue. Noten: 1) over Leerredenen  2) over “De Oude Kerk in Assen

AH Pareau is begraven op de Noorderbegraafplaats aan de Kerkhofslaan in Assen. Later in 1863 wordt zijn dochter Catharina Ursula (11 jaar) bij hem in het graf gelegd. Graf ID nr 643609, begraafplaats nr 1793; plaatsaanduiding 1/-/138. De steen is geruimd. Het graf waarschijnlijk dus ook. Bron: online begraafplaatsen