Blog archief 2014 – 2016

20 december 2016

Wat een feest kan genealogie toch zijn voor iemand met interesse voor geschiedenis! Deze week via de historische kranten ontdekt dat voorvader Alexander Martinus Pareau (de rechter) deelnam aan een missie van 4 heren naar Parijs om keizer Napoleon III een eremedaille te overhandigen. Ook kwam ik te weten dat Alexander Martinus een paar maanden hierna door de Koning van Denemarken is benoemd tot ridder in de Orde van Dannebrog. Gister heb ik de vraag uitgezet bij een Deens instituut, waaraan hij deze eer te danken had. Uit de krantenberichten van 1870 begrijp ik dat hij het jaar daarvoor in de jury zat van de Internationale Tentoonstelling in Amsterdam. Dit betekent dat hij al vroeg bij kunsten en nijverheid betrokken was.

++++++++++++++++++++ Reageren

18 november 2016

Af en toe besef ik me hoe ‘gelukkig’ ik kan zijn met tenminste 5 schrijvers onder mijn voorouders. Daarom is veel interessante informatie te vinden. En als generatie, met het internet. Veel wat nu makkelijk te vinden is, bleef verborgen voor onze voorgangers. Vandaag stuitte ik op de Franse inleiding op een heruitgave van de arts Jean de Thesac de Bienville, getrouwd met (weduwe) Alida Anne Pareau. Zijn boek over nymfomanie uit 1771 werd ruim 100 jaar later in 1886 heruitgegeven. In de inleiding van die tijd stond dat ze niet veel over hem wisten. Ondanks intensief onderzoek konden ze niet vinden wanneer en waar hij geboren was. Wel wisten ze dat hij een gerenommeerd arts (‘practicien’) was, in Noord-Europa reisde, en dat hij in Rotterdam en Den Haag had gewoond. Waarschijnlijk is hij in Nederland afgestudeerd en hij zou daar rond 1800 gestorven zijn in de hoofdstad. Voor zijn boeken gebruikte hij alleen zijn laatste achternaam en zijn belangrijkste initialen: J.D.T. Intussen weten we meer, zie zijn pagina.

Ook de Dumont’s tot aan mijn opa zijn nu grotendeels in kaart gebracht. In vroeger tijden moest je van archief naar archief reizen of eventueel telefoneren om deze informatie te vinden. Als je tenminste wist in welk archief te zoeken! Nu met internet en tips van dhr. van der Wiel, kost het minder dan een dag op wiewaswie.nl om de lijn te vinden tussen onze opa Henri Willem Dumont en de eerste Dumont uit Grancy, Zwitserland.
Ook de tragiek krijgt meer body: ik wist dat er een Dumont omgekomen was in een Jappenkamp in de Tweede Wereldoorlog, want ik heb zijn dochter een keer ontmoet. Maar nu is er officiële documentatie.
Voorvader LG Pareau, mede-stichter van de Groninger School, was onderwerp van een heuse Protestantse twist, waarbij hij en zijn medestanders in het openbaar en in de krant over de hekel werden gehaald. De Groningers hechten meer aan de ratio binnen het geloof (Plato, Socrates) en minder aan de dogma’s van de kerkelijke instituten.

++++++++++++++++++++ Reageren

23 oktober 2016

De Dumont’s. Voor zover ik het nu kan bekijken is de bouwer van de prachtige watertoren in Utrecht ook een voorvader van ons: de architect Lucas Christiaan Dumont (1865-1935). Maar er zijn veel Dumont’s met de voornaam Charles Henri (zoals zijn vader) dat ik de familierelatie nog niet helemaal zeker weet. Het lijkt erop dat hij een oom van onze opa is. Zou hij onze opa geïnspireerd hebben om (civiel) ingenieur te worden?
Zoveel Dumont’s uit Utrecht heetten Charles Henri! Vooral dankzij de site wiewaswie.nl van het CBG heb ik intussen de meeste Utrechtse Dumont’s opgespoord. Nu alles verwerken en de onderlinge relaties uitzoeken.

++++++++++++++++++++ Reageren

3 oktober 2016

Weer een nieuwe bron ontdekt: het gemeentearchief van Delft. Tevens ook verwarring, want Delfshaven was onderdeel van Delft tot 1795. Toen werd het een zelfstandige gemeente tot Rotterdam het in 1886 inlijfde. Dus waar nu Rotterdam staat in de Rotterdamse archieven, was dat mogelijk Delfshaven. Alle Rotterdamse Pareau’s dus weer nalopen… Bij het verwerken van de informatie van Huib van der Wiel stuitte ik hierop. Er zijn zo’n 7 unieke vermeldingen van Pareau in het Delfts archief.

++++++++++++++++++++ Reageren

1 september 2016

Mijlpaal: 200 pagina’s met meer dan 1000 links!

++++++++++++++++++++ Reageren

17 augustus 2016

Lekker druk met het maken en plaatsen van foto’s van de woonadressen in Amsterdam. Zonet ff balen: per ongeluk heb ik voor zowel vader als zoon Antoine Guillaume het beroep makelaar staan. Weer naar het Stadsarchief dus om te checken wat de zoon deed, want de vader was dus de makelaar. Naast het Bevolkingsregister bestaan er “Overgenomen Delen”, beter leesbaar en met meer informatie.
Zo fantaseerde ik al tijden over het forenzen van Alexander van zijn woonplaats Hilversum naar zijn werk op de Rechtbank in Amsterdam. Welk treinstation en dan met koets of de paardentram. Maar ‘helaas’ vroeg hij niet lang voor zijn verhuizing naar Hilversum al ontslag aan wegens gezondheidsredenen. Hoe meer ik zoek hoe meer vragen en uitgebreider de informatie. Verder vind ik het natuurlijk leuk om gerelateerde informatie te vinden en in onze genealogische context te publiceren.

++++++++++++++++++++ Reageren

7 augustus 2016

Gisteren op zaterdag tijdens de Gay-Pride naar het Stadsarchief geweest. Het was rustig, al zaten er meer uitpluizers zoals ik. Adressen opgezocht in 3 periodes van het Bevolkingsregister tussen 1851 en 1893. Weer op nieuwe zaken gekomen zoals de geboortestad van Louise Schmidt, de echtgenote van Alexander Pareau. En Christina (CMC) Pareau (Juffrouw van Gezelschap) woonde laat in de 19e eeuw samen met haar neef Lucas Jonas Dumont (Officier van Gezondheid) 4 jaar lang op de Wetering Schans 175 (nu: Weteringschans).
Tijdens het verwerken van de informatie van gister merk ik dat ik een paar dingen toch nog een 2e keer moet gaan bekijken. In 2 van de Bevolkingsregisters is niet duidelijk welke info nu precies in welke kolom staat: zoals komend van … of vertrekkend naar…

Foto’s gemaakt van 3 van de 5 panden waar Alexander woonde, bijna allemaal op loopafstand van mijn huis. Helaas waren er 2 afgebroken.

++++++++++++++++++++ Reageren

4 augustus 2016

Bij het vinden van nieuwe informatie viel me opeens op dat de 2e helft van de 19e eeuw de toptijd is van de Pareau’s; degenen geboren in de eerste helft van die eeuw. Na de dominees AH Pareau (Assen) en professoren JH (Utrecht) en Lodewijk Pareau (Groningen) waren het hun nazaten die zich maatschappelijk roerden. Pardon, vergeet ik bijna de makelaar Antoine Guillaume die tussen 1991 en zijn dood in 1818 veelvuldig in kranten en tijdschriften adverteerde.
Veel vrouwen Pareau gingen in het onderwijs en bleven ongetrouwd. De verpleging en het (lager) onderwijs waren in die tijd de eerste en enige beroepen en opleidingen voor vrouwen. Ze woonden met elkaar in Baarn en Arnhem/Velp. Ds Antoine Guillaume was een beetje saai, want hij was 39 jaar predikant in Anna Paulowna, Noord-Holland. Maar dan de energie van Antoine Henri en Alexander Martinus! Moderne mensen. Alexander studeerde af in zowel de economie als rechten. Begonnen als advocaat in zijn geboortestad Groningen, had hij daarna posities als rechter op meerdere plekken in Nederland tot hij in Amsterdam kwam. Naast zijn baan had hij vele nevenfuncties en interesses. Zo maakte hij deel uit van het hoofdbestuur van de liberale kiesvereniging district Gouda, had zitting in gevangeniscommissies, hield redes voor de voorloper van de Kamer van Koophandel, was secretaris van de Vereeninging voor de Statistiek en actief lid van het KOG (Koninklijk Oudheidkundig Genootschap) en daarmee betrokken bij de realisatie van het Rijksmuseum. Hij was kenner van glas en glasgravures. Alexander sprak en schreef in 5 talen: naast Frans en Duits ook in het Italiaans en Deens. En nog veel meer, lees maar.
Zijn neef Antoine Henri Pareau was zo mogelijk een nog drukker baasje. Afgestudeerd als chemicus was hij actief op vele terreinen van gezondheid en hygiëne. Promoveerde met een dissertatie over de pompbarometer. Na zijn studie in Utrecht vertrok hij naar Leiden en den Haag, waar hij leraar Natuurkunde en chemie werd bij een meisjesschool, de HBS en de Krijgsschool. Hij was grondlegger van de Haagse Waterleiding, drinkwater uit de duinen, waarover hij ook publiceerde. Hij schreef een boek over goed schoeisel, ergonomisch zouden we tegenwoordig zeggen. Plus twee reisgidsen, waarvan één over Suriname, de andere over West-Indië. Adviseerde bedrijven en runde een laboratorium. Hij zette zich met verve in voor betere woningen, leefomstandigheden en betere hygiëne voor Haagse ingezetenen, vaak niet tot genoegen van de Haagse politieke bestuurders. Hij brak een lans voor de haring als gezond voedsel voor soldaten. Teveel om op te noemen! Zie zijn pagina

++++++++++++++++++++ Reageren

31 augustus 2014

Iemand zei me dat ik wel erg achter liep met mijn blogjes. Dat klopt, er is intussen al weer een jaar voorbijgegaan. Maar ik vind dat er wel iets te melden met zijn, anders heeft het geen zin. In het afgelopen jaar heb ik veel foto’s en documenten gepubliceerd en uiteraard allerlei zaken verbeterd. Doordat steeds meer archieven online komen blijkt informatie, lang geleden bijeen gesprokkeld, niet altijd meer betrouwbaar.
Ook doordat er Pareau’s zijn met dezelfde voornaam maar uit een andere tijd en met een ander beroep. Onlangs een paar doorbraken, tenminste dat vind ik. De eerste foto gevonden van dr AH Pareau, als oudere man in 1912 op Java in Inonesië, toen nog de kolonie Nederlands Indië. En 5 Amsterdamse woonadressen van rechter Alexander Pareau.

En nu heb ik weer informatie gevonden over de ‘jongeman’ Jean Thesacq de Bienville, de 2e echtgenoot van Alida Anne Pareau. Hij was arts en een paar jaar geleden schreef de Française Marion Lamy een boek over hem. Dus weten we nu dat hij arts was en dat één van zijn boeken heel bekend was en meerdere herdrukken beleefde: ” Nymphomanie, ou Traité de la fureur utérine”, Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1771. Bron Wikipedia. Uit die informatie blijkt dat hij zich als bezig hield met het vraagstuk onaneren oftewel masturberen. In die tijd een medisch vraagstuk als gevolg van de religieuze kwestie.
En zo heb ik via Linkedin concact gelegd met zijn biografe Marion Lamy, aan wie ik aanvullende informatie over zijn vrouw Alida Anne Pareau kon mailen.

++++++++++++++++++++ Reageren