Blog archief 2007 – 2011

23 december 2011

De “Gijsbrecht van Aemstel” wordt binnenkort weer opgevoerd in de Stadsschouwburg. Nu heb ik hier een ander gevoel bij dan voorheen, want intussen weet ik dat LG Pareau een eerste prijs won met een scriptie waarin hij de Gijsbrecht vergeleek met het oude Griekse treurspel. Het was de afronding van zijn studie Oosterse Talen. Intussen is dit boek in mijn bezit. Helaas geschreven in het Latijn.
Af en toe kijken op de site met historische kranten van de Koninklijke Bibliotheek (KB) loont: opeens 1.354 hits op Pareau. Een klein deel daarvan is voor de dichter N.E.M. Pareau, pseudoniem van Herman Jan Scheltema. Het overgrote deel gaat over leden van de familie Pareau: nieuwe familieberichten en nieuwe rechtszaken.
Op 4 maart 1879 wordt de zaak over het gehalte glucose in suiker voortgezet. Die dag wordt o.a. de 63e getuige door de Kamer van Correctie van de Arrondissementsrechtbank gehoord en nog is de behandeling niet gereed. Een van de rechters is Alexander Martinus Pareau.

Bron: artikel in het Algemeen Handelsblad d.d. 6 maart 1879.

++++++++++++++++++++ Reageren

26 augustus 2011

Oei, lang geleden alweer de laatste update, te lang…
Ben af en aan al weer tijden bezig om deze site technisch te updaten naar php. Moeilijk! Het wil dus nog niet echt lukken.
De meeste scans van de historische kranten heb ik nu wel gedownload, denk ik. Af en toe publiceer ik updates. Een ander interessant project is “Vele Handen”. Het testen van deze site door data in te voeren: in dit geval de basisgegevens van de militieregisters. Leuk om te puzzelen met oude handschriften en een beetje verslavend, vooral als ik bekende Amsterdammers tegenkom. Het testen houdt ook in dat we feedback geven aan de sitebouwers en aan elkaar als testers, een groep van circa 150 mensen. Er wordt op die manier een site ontwikkeld waarop later iedereen (crowd) kan meewerken aan het invoeren van gegevens.

++++++++++++++++++++ Reageren

2 oktober 2010

Just for the record: ik tel nu 710 krantenberichten bij de historische kranten van de KB. In de 18e eeuw is dat er 1, in de 19e eeuw zijn er 638 en 71 in de 20e eeuw. Ik heb het gevoel dat er scans bijgekomen zijn, wat klopt: er zijn nieuwe artikelen. Er was namelijk discussie over de publicatie van kranten uit de 2e Wereldoorlog 1940-1945. Die zijn nu toch gepubliceerd.

++++++++++++++++++++ Reageren

10 september 2010

Het kennismaken met de artikelen in de historische kranten opent weer een geheel nieuwe wereld: niet alleen komen meer feiten over Pareau’s aan het licht, maar ook een sfeerbeeld van de wereld waarin zij leefden. Die blijkt uit de advertenties en overige berichten. Zo las ik in een oude advertentie dat Boskoop zeer goed bereikbaar was met de stoomboot vanuit Gouda (eind 19e eeuw).

Maar vooral ga ik fantaseren, leuk. Dan stel ik me voor dat rechter Alexander Pareau door Amsterdam liep, reed of voer en dezelfde plekken zag als ik nu. En misschien kende hij het huis dat voor het “mijne” op deze plek stond. Misschien was het toen al een gat of bouwput. Werd hij met een koets gereden vanuit zijn functie? Woonde hij inderdaad in Hilversum, buiten Amsterdam. Hoe ging hij dan naar zijn werk? Op dat soort vragen hoop ik t.z.t. antwoorden te vinden.

++++++++++++++++++++ Reageren

2 september 2010

In de afgelopen periode veel knipsels uit de historische kranten van de KB gedownload. ’t Duurde even voor ik doorhad dat dit met Firefox veel makkelijker gaat dan met Safari. Ook een goede naamgeving bedacht op persoon, onderwerp en datum. Nog lang niet alles staat op de site, daar werk ik aan.

Geestig is dat uit artikelen blijkt dat sommige Pareau’s een uitgesproken mening hadden die niet altijd strookte met meerderheden en autoriteiten. Hun mening was gewoonlijk wel gebaseerd op (wetenschappelijk) onderzoek dat ze hadden uitgevoerd. Juist deze 2 mannen: de hoogleraar Lodewijk Gerlach Pareau (Groningen) en zijn neef de chemicus Anton Henri Pareau (Den Haag) ontvingen onderscheidingen in de vorm van lintjes in de Orde van de Nederlandse Leeuw! Lodewijk stond pal voor zijn religieuze opvattingen en was een zeer gewaardeerd docent, zozeer zelfs dat studenten extra colleges van hem vroegen.

Het grote thema in het leven van Anton Henri was volksgezondheid. Hij was decennialang als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan de Haagse drinkwater-maatschappij, die het duinwater als drinkwater distribueerde. Als een leeuw bewaakte hij de kwaliteit van de drinkwater-duinen. Ook zat hij in commissies en adviesraden. Zijn bevindingen werden niet altijd even gretig overgenomen door B&W. Voor zover de nu bekende artikelen stonden de journalisten aan zijn kant. Daarnaast was hij leraar en schreef boeken over uiteenlopende onderwerpen.

Wat me boeit in de historische kranten is dat de onderwerpen soms erg lijken op die van vandaag, terwijl andere dingen ons nog weinig zeggen. Zo lag de benoeming van het bestuur van de Hervormde Synode in handen van de koning, waarop rond 1845 een discussie ontstond waarbij leden van mening waren dat de leden hun bestuur zelf moesten kiezen en benoemen. Rouwadvertenties daarentegen lijken sterk op de hedendaagse! Maar een bericht over een omgeslagen veerhengst (zeilende veerboot) in de Rijn, waarbij alle opvarenden verdronken, zul je tegenwoordig niet meer aantreffen. Het lijkt me leuk om t.z.t. een aparte rubriek met dit soort berichten en advertenties te plaatsen.

++++++++++++++++++++ Reageren

15 augustus 2010

Schame on me! Mijn blogje erg verwaarloosd. Intussen wel veel aan de website ge-updated, boeken opgespoord en soms aangeschaft. Gisteren bleken veel meer boeken van mijn voorouders in de KB (Koninklijke Bibliotheek) aanwezig dan in eerdere informatie op hun website. Gelukkig maar.
Na roerige periode hoop ik de komende periode voldoende tijd te hebben om de website technisch aan te passen: van frames naar layers, zodat elke pagina zijn eigen naam krijgt en je niet meer overal “framesetpareau.htm” ziet. Beter nog zou .css zijn, voor een dynamische website, maar dat kost tijd, veel tijd.

Deze zomer veel foto’s van Calonnes ingescand en uitgewisseld met Dennis. Ik moet ze nog op de site zetten. Ook via de historische kranten uit de KB veel nieuwe informatie. Pareau geeft wel 671 hits. Daardoor weet ik nu heel veel meer over Alexander Martinus Pareau, die rechter was o.a. te Woerden en, naar bleek, later vice-President van de Arrondissementsrechtbank in Amsterdam. In de kranten info over zijn rechtszaken en de bevestiging dat hij inderdaad getrouwd was met Helene Louise Schmidt. Ook veel familie-advertenties en advertenties van makelaar Antoine Guillaume Pareau voor verkoop van panden in Amsterdam.
Heel inspirerend! Wat vooral leuk is dat blijkt dat ik verhalen soms aan een verkeerde persoon had gekoppeld, die fouten kan ik nu verbeteren mede omdat sommige levens nu meer profiel krijgen.

++++++++++++++++++++ Reageren

11 januari ’07

Hoewel Dennis de Calonne en Cor Schravesande heel erg veel research in hun onderzoek en sites hebben gestoken zie ik foutjes. Bobby de Calonne was een vrouw, enkele spellingsfouten en een nicht van mijn vader stond opeens vermeld als zijn dochter. Zouden het ook foutjes van software kunnen zijn? Ik hoop dat mijn fouten door anderen gezien en verbeterd worden.

Genealogie stimuleert mijn fantasie: bij gevonden feiten probeer ik me een beeld te vormen. Hoe zag de Keizersgracht eruit rond 1850 toen er drie zussen Pareau woonden. Hoe hoog waren de bomen? Hadden ze last van het lawaai van de koetsen en karren over de keien? Werden vlakbij nog schepen gelost? Waar waren hun kamers in dit grote huis? Hebben ze nog ergens verborgen sporen nagelaten of waren ze daarvoor te netjes? Waarom verhuisden ze? En welke aantrekkingskracht had Bennebroek voor 3 vrijgezelle twintigers? Ik vind het in elk geval leuk om langs dit huis te fietsen.

++++++++++++++++++++ Reageren

5 januari 2007

Gisteren belangrijke informatie gevonden en contacten gelegd. Bij het googelen op de Calonne kwam opeens de website van de familie de Calonne naar boven. Kennelijk was die eerder verborgen tussen de duizenden hits op Charles Alexandre de Calonne, onze illustere voorvader, de 1-na laatste minister van Financien voor de Franse Revolutie. Er zijn theorieen dat waren zijn belastigvoorstellen aangenomen, de Franse Revolutie niet uitgebroken zou zijn.

Maar goed, de website van de de Calonnes dus. Eindelijk feitelijke informatie over ‘de tantes’. Mijn oma Florence Beatrice (Floor) de Calonne, kwam uit een groot nest. Negen kinderen had ik altijd gehoord maar het bleken er zelfs 10 te zijn. De tantes waren zussen van mijn oma: tante Cile, tante Leo, tante Nietje en tante Lique. Die tantes heb ik nog gekend als klein kind, tante Lique ging bij mijn oma wonen na de dood van mijn opa. Ik wist dat enkele kinderen al heel jong waren overleden, maar veel anderen werden heel oud, zij het niet zo oud als hun moeder, oma Moes (Johanna Meister), die de 109 jaar haalde. Op de site van de de Calonnes staan al haar kinderen met geboortedata vermeld.

Het probleem bij genealogisch onderzoek is dat gegevens over personen pas 50 jaar na hun dood openbaar worden. Daarom is het moeilijker om gegevens over jongere generaties te vinden, dan uit een ver verleden of levende personen, die je kent.

Gisteren heb ik contacten gelegd tussen de Moen’s, de Calonne’s en de Schravesande’s. Antje Moen was een van mijn overgrootmoeders, de moeder van opa Han Pareau Dumont. Volgens mijn moeder kon ze goed zingen. Zo goed dat ze in deze tijd misschien wel beroeps had kunnen worden. Een Schravesande trouwde met een zus van mijn oma de Calonne. Ook nieuwe links voor de Pareausite dus.

++++++++++++++++++++ Reageren