Publicaties Antonius Henricus Pareau 1849 – 1918

Antonius Henricus Pareau is scheikundige met een breed professioneel werkveld.

1875 “De pompbarometer, een toestel voor dissociatie-onderzoek” Academisch proefschrift tot doctor in de wis- en natuurkunde Utrecht 21-12-1875, uitg. G.A. van Afken 1875
1886 “Schoenen op maat, een bijdrage ter verkrijging van oordeelkundig gemaakt schoeisel” door A.H. Pareau phil.kat.dr. met 2 uitslaande platen. ’s Gravenhage, uitg. W. Cremer.
1898 “Onze West, reisschetsen door A.H. Pareau” uitg den Haag W.P. van Stockum en Zoon. Geïllustreerd en met kaarten. Onderwerp; reis naar en door Suriname. Fragment
1900 boekje AH Pareau over het volksbadhuis in Leiden. Krantenbericht 16 december 1900.
1909 “Iets over de verzouting van het duinwater”. Uitg. Delft J. Walstman jr.
1911 “Wat de Haagsche waterleiding ons leert aangaande den hydrologischen toestand der duinen”. Amsterdam. Koninklijk Nederlands aardrijkskundig Genootschap, artikel. 
1911 “Wat de Haagsche waterleiding ons leert aangaande den hydrologischen toestand der duinen”. Boek
1913 “Bali en Lombok”, reisgids voor toeristen”, Amsterdam, met afbeelding en één kaart
1918 “Van Banda naar Merauke: reisindrukken en een noodkreet”, boek, Arnhem 1918

Bronnen: o.a. familiebezit, advertenties, recensies, Universiteitsbibliotheek Utrecht