Publicaties Antonius Henricus Pareau 1805 – 1859

Antonius Henricus Pareau (1805) heeft Oosterse en Westerse Letteren gestudeerd. Daarna Theologie. Hij wordt dominee in Assen.

1826 Prijsschrift (scriptie) door de theologische faculteit van Groningen met goud bekroond.
‘Grammatische en kritische verklaring van DAVID’S klaagzang op SAUL en JONATHAN, 2 Sam. 1 : 17-27, vergeleken met andere zoo Oostersche als Grieksche, soortgelijke treurliederen’.
1829 ‘Commentatio ad elegiam Davidis in Saulem et Jonathanem’, boek.
1830 Specimen (proefschrift): ‘Corani placita de moribus regundis, ex Mohammedis indole aevique ratione adumbrata’. Periode 1826-1830.
1841 ‘Vraagboekje over geloofs- en zedeleer’, Deventer 1841.
1849 ‘Een woord en bede omtrent de formulieren van eenigheid der Hervormde Kerk : eene wekstem der Chri…’, boek.
1849 ‘De oude kerk te Assen, eene voormalige klooster kerk, beschouwd in betrekking tot de plaatselijke gemeente en de Hervorming in Drenthe’, subtitel: ‘eene gedachtenis-rede met aanteekeningen’. Boek, uitgegeven door J.O. van Houten te Assen. Opdracht in druk: ‘Aan de in Christus geliefde Hervormde Gemeente van Assen wordt dit gedenkschrift toegewijd met opregte bede voor hare heiliging in de waarheid en voor hare opbouwing op den grondslag, die voor haar gelegd is. Voorwoord gedateerd op 28 november 1849.
1855 ‘De Christelijke Doop naar de eigen instelling des Heeren en in ’t bijzonder de Kinderdoop uit des …’, boek. Ook: ‘Over den Doop’.
  diverse preken, leerredenen

Bronnen: o.a. Universiteitsbibliotheek UU Utrecht en eigen bezit