Donderdag 13 mei 2021

In hoeverre hadden mijn verre voorouders contact met elkaar? Of inspireerden ze elkaar? Het is soms zo grappig hoe ik daarachter kom. Opeens bij het ordenen komt het (weer) naar boven. Vanwege een pas verschenen recensie van het boek ‘Onze West’ van Antoine Henri Pareau (1849) grasduinde ik weer eens in het materiaal over hem. Zo vond ik een bericht over zijn statistisch onderzoek. Tot mijn verassing is hij in april 1882 bovendien lid geworden van de Vereniging voor de Statistiek, waarvan zijn neef Alexander Martinus Pareau dan secretaris is.
En wat altijd zo geestig blijft is de link van een onderzoek van AH Pareau naar het heden. Met een mede-onderzoeker zoekt hij alle sterftecijfers van Haagse buurten bij elkaar en samen constateren dat er een heel groot sterfteverschil is tussen gegoede buurten en sociaal kwetsbaarder buurten. Ze bepalen zelf de indeling van buurten naar hygiënische en sociale omstandigheden in de periode van 1866 tot 1884. Het Bezuidenhout kent een indexcijfer van 14,58 terwijl dat 36,16 is voor de slechtste buurt, toen de Noordwest en Zuid binnen- en buitensingels. Eigenlijk niet zo heel verschillend met de methode van nu die ook verschillen meten in sterftecijfers tussen groene, rijke buurten in verhouding tot die van bewoners langs de snelwegen.

++++++++++++++++++++ Reageren

Vrijdag 2 april 2021

Het blijft erg geestig om de culturele schommelingen in de geschiedenis en in je eigen tijd te zien. Helaas zijn in de loop der tijd panden afgebroken die we nu zouden laten staan als ze nog bestonden. Maar ook heden ten dage geven overheden sloopvergunningen af en kun je huilen om al het prachtigs dat voorgoed verloren gaat.
Weer iets anders zijn verbouwingen. Het Rijksmuseum is qua structuur teruggebracht naar het oorspronkelijke ontwerp en zelfs de oude muurbeschilderingen zijn terug gebracht. Minder geluk heeft de Amsterdamse Diamantbeurs van Gerrit van Arkel, zogenaamd gerestaureerd naar zijn ontwerp. De arme man zou het niet meer herkennen. Hopelijk is er over 40 of 50 jaar weer een stroming die het èchte uiterlijk weer in ere herstelt.
Want zo gaat het in de geschiedenis. Heb ik in mijn jeugd samen met anderen nog geprotesteerd tegen het dempen van Utrechtse singels, in 2020 was het ont-dempen klaar na jaren van besluitvorming en graven. Er zat maar 31 jaar tussen het dempen van een mooi stuk gracht en het besluit in 2002 om de Catharijne- en de Weerdsingel weer in ere te herstellen!
Ik kom hier op omdat ik plannen zie voor het Hospice Wallon, het Walen weeshuis oftwel Maison Descartes, dat na ruim 350 jaar in Franse handen, nu verkocht is aan een commerciële projectontwikkelaar. Het gebouw staat gelukkig op de Rijksmonumentenlijst, maar de tekeningen die ik zie doen me gruwelen.

++++++++++++++++++++ Reageren

Maandag 22 februari 2021

Vandaag wordt het me weer weer duidelijk hoe belangrijk het is om inhoudelijke informatie van sites zelf te bewaren. Bij het repareren van de verbroken links bleek de pagina met informatie over de familie Weverink opeens verdwenen. Helaas had ik door omstandigheden de mail van een oudere von Raesfeld Meyer gemist. Intussen is hij gestorven en is zijn informatie van internet verdwenen. Wat stom, wat jammer! Ik zal het bespreken met zijn familie.
Alle niet werkende links werken sinds ik vanmiddag de laatste negen heb aangepakt.
Helaas is het uploaden van een kopie van deze site naar pareau-dumont.nl nog een hele opgave. Dat gaat niet zomaar 1 op 1. Zoals ik het nu zie moet ik een paar duizend links opnieuw leggen.

++++++++++++++++++++ Reageren

Zondag 10 januari 2021

Nog maar 26 verbroken links. Als ik die heb weggewerkt dan kan ik deze site eindelijk kopiëren naar pareau-dumont.nl om deze site, pareau.nl, te updaten. Dat moet omdat de nieuwere versies van het WordPress thema ‘Responsive’ niet compatibel zijn met die van vóór eind 2018.
Grote tegenslag was het crashen van mijn computer vlak na de Kerst. Nu gelukkig weer hersteld.

++++++++++++++++++++ Reageren