Hoe Calonnes erfenissen misgelopen zijn …..

Verhalen van oma

Volgens pap was er nog een Carl of Karl Dumont., generatie pap’s ouders of een neef, vernoemd naar een Meister?, pap heeft hem nooit ontmoet. Waarsch geboren, gewoond en gewerkt in Indie. Carl/Karl i.v.m. fam Meister? Oma Moes was een Meister, maar uit welk Duitssprekend land ….

Oma was voor haar trouwen met haar broer Andre op reis in Italie. (dus rond 1915 o.i.d.  (opzoeken i.v.m. 1 e W.O.) Daar bezochten ze een kasteel, waar ze het gastenboek tekenden. Hen kwam een man nalopen en sprak hen aan, een zgn. zaakwaarnemer, die zei dat ze familie waren van di Colonna en recht op een erfenis hadden, want die zaakwaarnemer was op zoek naar (de) erfgenamen. Oma zei iets dat het haar niet interesseerde. Volgens pap omdat oma waarschijnlijk toch dacht dat het geen familie was. Bovendien moesten ze dan een zaakwaarnemer vanuit Nederland sturen om van alles te regelen. Di Colonna kon ook uit Keulen betekenen.

Pap zei later dat hij zich waarschijnlijk vergiste, want hij zei dat ze, Di Colonna, een familielid hadden die naar Indie was vertrokken. En de oma van oma, de moeder van de echtgenoot van oma Moes zou jaarlijks een vat wijn van deze familie ontvangen hebben.

Het tweede verhaal speelt zich af in de eerste helft van de 19e eeuw.
Een de Calonne was een Fransman die zich in Indie had gevestigd. Mogelijk gevlucht voor de Franse justitie, ergens was er een duister tintje, belasting? Duel? Zeer rijk, want hij bezat een landgoed op noord-midden Java bij Semarang. Met een legertje personeel. Dat was nodig want er waren rovers die plunderden. Dat kondigden ze zelf aan. De Calonne had een groot scheepskanon dat hij vulde met schroot. Hij wachtte dan tot de rovers genaderd waren, met hun krijgsmuziek voorop, en schoot dan en dan gingen de boeven op de vlucht. Hij kreeg van zijn Franse familie elk jaar een vat wijn toegestuurd zou rond of nog voor 1800 zijn), waarvan de overlevering wil dat hij zijn medewerkers er dronken mee voerde. In die tijd nog nauwe relaties tussen Franse en Nl tak van de Calonnes. Die ging na zijn dood verloren. De nalatenschap was eerst 32 of 64 miljoen francs, een paar jaar later was er een 2e oproep voor erfgenamen om zich te melden. Toen ging het opeens maar om de helft dus 32 of 16 miljoen. Dit speelt rond 1850, dus rond de geboorte van oma Moes, mijn overgrootmoeder.

Toen hij dood ging weer zoektocht naar erfgenamen. Een echtgenote van een de Calonne was zo jaloers op de adellijke afkomst van haar man dat ze de familiepapieren vernietigd had, o.a. door haar kleine kinderen ermee te laten spelen. Geen bewijs en brief dus over de familierelatie of erfenis. Toen werden familiepapieren en brieven per boot van Frankrijk naar N. Indie gestuurd. De boot is nooit aangekomen, die verging met man en muis. (periode 1800-1840). En in het laatste verhaal vertelde mijn oma dat een schip is vergaan met familie-bezittingen, waaronder veel zilver, onderweg van Nederlands Indië naar Nederland.

Ook had pap het erover dat oma Moes een ‘halfbloed’ relatie zou zijn van een Fransman en een ‘inlander’, bediende/slavin. Maar hoe ze dan aan de Duitse naam Meister kwam …. Oma Moes is wel geboren in Nederlands Indie, maar onder welke naam? Waarom staat zij niet in de lijstjes met oudste Nederlanders?