Geboren op 18 sept 1907 in Batavia-C als zoon van Jacob Guillaume Marie Dumont en Johanna Helder.
Verloving mr Carl Herman Dumont en Leni van Dijl, advertentie d.d. 17 juli 1930 in Den HaagHij trouwt met Helene Wilhelmine (Leni) van Dijl; de advertentie van hun verloving verschijnt op 17 juli 1930.
Leni, geboren op 26 juli 1906 in Vlissingen, is een dochter van Gerrit van Dijl (1e luitenant der infanterie) en Johanna Sophie Funcke.
Ze krijgen kinderen en kleinkinderen.
Carl is krijgsgevangen genomen in Nederlands Indië door de Japanse bezetters op 9 maart 1942. Contactpersoon is zijn vrouw, mw. HW Dumont – van Dijl, Wigmanweg 11, Bandoeng.
Helene Wilhelmine van Dijl, weduwe van Carl Herman Dumont, sterft op 21 juni 1993 in Laren