Oude afbeeldingen Waalse kerk in Amsterdam

Gravures waarschijnlijk uit de 17e of 18e eeuw: delen die samen op 1 originele prent staan.
Zie ook afbeeldingen op de site van de Waalse kerk in Amsterdam.
Walenkerk_onder
Walenk_afb_boven     Walenk_cijfers1_txt Walenk_cijfers2_txt
De huidige Kloveniersburgwal heette dus oorspronkelijk Colveniers-burgwal en daarvoor Stads-gragt.
Het woord colvenier betekent geweerdrager en slaat op een schuttersgilde.

Detail naamgeving en wijzigingen daarvan, Waalse kerk in Amsterdam

Detail wijzigingen in naamgeving en wijzigingen daarvan, Waalse kerk in Amsterdam.

Top