Uitzoeken

Uit lijst (alle) Pareau’s en Dumont’s – onduidelijkheden en discrepanties:

– Dirk Jan Pareau, geb. 17 juni 1867; vermelding als inwoner in Bevolkingsregister den Haag. Een Paro?
– AG Pareau (1806) pag. bijwerken, woonadres Keizersgracht en advertenties.
– MM Pareau 1857 of 1858 geb. jaar /sterfjaar. is zij zus Mie die in een gesticht zat?
– combinatie naam jaartal: AH Pareau 15 okt 1898 (toevoegen: eervol ontslag als leraar aan de krijgsschool