Naamswijziging Dumont in Pareau Dumont

Documenten “Naamsverandering Ir. HW Pareau Dumont”

•  Uittreksel uit het besluit van de Gouverneur-Generaal van Nederlands Indië, d.d. 1 okt. 1937. Inhoud: (antwoord op) beroep Henri Willem Dumont, (beroep) Hoofdingenieur bij den Provincialen Waterstaat van Oost-Java verzoekt om naamstoevoeging Pareau Dumont. Na één jaar en drie maanden moet hij zich weer melden om een beschikking te krijgen.

•  Verklaring van Helena Cornelia Pareau dd 28 januari 1937, dat ze de naam wil behouden voor Nederland, via H.W. Dumont. Legeszegel van 50 cent. Achterzijde 3 verklaringen met 3 handtekeningen en 3 stempels, m.b.t. legalisatie handtekening.

•  Stuk: Lijst van op den 24 februari 1938 aan de fd (?) Directie van Justitie, Hoofd van de Afdeeling A II te Batavia-Centrum. Omschrijving: request van den Ir. HW Dumont dd 25 januari 1938. Bijlage 1 (wat?)

•  Stamboom geslacht Pareau in Nederland:

I Jean Pareau geb. 1955 te Parthenaij

Deze stamboom opgemaakt n.a.v. officiële gegevens verzameld door Jhr (Jonkheer) W.J.C. Rammelman Elsevier en door de heer Alexander H. Pareau samengesteld. (N.B. Alexander Martinus of Antoine Henri?)

•  Brief dd 15 november 1938 van Afdeeling A II Departement van Justitie, nr. 5/14/17 aan HW Dumont. Inhoud: Er is geen verzet tegen de naamsverandering, onder verwijzing naar het Gouvernementsbesluit dd 1 oktober 1937, nr 5. Hij moet zich tot de Gouverneur Generaal wenden voor de definitieve beschikking.

•  Brief dd 1 december 1938, Soerabaja aan zijne Excellentie den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië. Inhoud: haalt aan dat 1 jaar en 3 maanden verstreken zijn. Verwijst naar brief 1 oktober 1937 nr. 5 en brief 15 november 1938 nr. A45/14/17. Adres afz. HW Dumont, Hôtel Marianne, Balistraat 30/36, Soerabaja.

•  Brief dd 2 december 1938 Soerabaja van opa aan de Directeur van Justitie. Aanhef tekst: verzoek van Ir. HW Dumont om hem en zijn wettige nakomelingen te vergunnen zich voortaan te noemen en te schrijven Pareau Dumont. Hij verwijst naar het schrijven dd 15 november 1938. Onderwerp: er moet géén streepje tussen Pareau en Dumont komen. Verwijst naar brief van Directeur van Justitie dd 15 november 1938 Nr. A45/14/17 en naar een bericht in de Javasche Courant 1937 nr. 45.

•  Brief dd 31 jan. 1939 te Soerabaja. Inhoud: verzoek van Ir. HW Dumont om hem en zijn wettige nakomelingen te vergunnen zich voortaan te noemen en te schrijven Pareau Dumont. Gericht aan: Directeur van Justitie Afdeeling A II te Batavia-Centrum.