Documenten naamswijziging Dumont in Pareau Dumont

“Naamsverandering Ir. HW Pareau Dumont”

•  Uittreksel uit het besluit van de Gouverneur-Generaal van Nederlands Indië, d.d. 1 okt. 1937. Inhoud: (antw. op) beroep opa (beroep) Hoofdingenieur bij den Provincialen Waterstaat van Oost-Java verzoekt om naamstoevoeging Pareau Dumont. Na één jaar en drie maanden moet hij zich weer melden om een beschikking te krijgen.

•  Verklaring van Helena Cornelia Pareau dd 28 jan. 1937, dat ze de naam wil behouden voor Nederland, via H.W. Dumont. Legeszegel van 50 cent. Achterzijde 3 verklaringen met 3 handtekeningen en 3 stempels, m.b.t. legalisatie handtekening.

•  Stuk: Lijst van op den 24 feb. 1938 aan de fd (?) Directie van Justitie , Hoofd van de Afdeeling A II te Batavia-Centrum. Omschrijving request van den Ir. HW Dumont dd 25 jan. 1938. Bijlage 1 (wat?)

•  Stamboom geslacht Pareau in Nederland:

I Jean Pareau geb. 1955 te Parthenaij

Deze stamboom opgemaakt n.a.v. officiële gegevens verzameld door Jhr (Jonkheer?) W.J.C. Rammelman Elsevier en dhr. Alexander H. Pareau samengesteld.

•  Brief dd 15 nov. 1938 van Afdeeling A II Departement van Justitie, nr. 5/14/17 aan HW Dumont. Inhoud: Er is geen verzet tegen de naamsverandering, onder verwijzing naar het Gouvernementsbesluit dd 1 okt. 1937, nr 5. Hij moet zich tot de Gouverneur Generaal wenden voor de definitieve beschikking.

•  Brief dd 1 dec. 1938 Soerabaja aan zijne Excellentie den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië. Inhoud: haalt aan dat 1 jaar en 3 maanden verstreken zijn. Verwijst naar brief 1 okt. 1937 nr. 5 en brief 15 nov. 1938 nr. A45/14/17. Adres afz. (opa)
Hôtel Marianne, Balistraat 30/36, Soerabaja.

•  Brief dd 2 dec. 1938 Soerabaja van opa aan de Directeur van Justitie. Aanhef tekst: verzoek van Ir. HW Dumont om hem en zijn wettige nakomelingen te vergunnen zich voortaan te noemen en te schrijven Pareau Dumont. Hij verwijst naar het schrijven dd 15 nov. 1938. Onderwerp: er moet géén streepje tussen Pareau en Dumont komen. Verwijst naar brief van Directeur van Justitie dd 15 nov. 1938 Nr. A45/14/17 en naar een bericht in de Javasche Courant 1937 nr. 45

•  Brief dd 31 jan. 1939 te Soerabaja. Inhoud: verzoek van Ir. HW Dumont om hem en zijn wettige nakomelingen te vergunnen zich voortaan te noemen en te schrijven Pareau Dumont. Gericht aan: Directeur van Justitie Afdeeling A II te Batavia-Centrum.