Publicaties Dumont’s en verwanten

Thalé Hulst

1936 “Handenarbeid voor meisjes”, Thalé Hulst, tekst en illustraties. Ze is getrouwd met André Desiré de Calonne

Boeken van Charles François Henri Dumont:

1905 “Het Javaansch in de kazerne; verzameling van woorden en uitdrukkingen, die in den omgang met den Javaanschen militair te pas kunnen komen; ten dienste van officieren en kader”. Uitgever: Boekhandel Visser & Co, Weltevreden. 56 pags.
1905 “Aanteekeningen op de Javaansche samenspraken” (1e. deel). Dumont als belangrijkste auteur. Co-schrijver: CF Winter. Uitgever: G.C.T Van Dorp & Co, Semarang. 65 pags?
1905 “De Javaan in Desa” (serat Pandjrah ing Poespita). Uitgever: Boekhandel Visser & Co, Weltevreden.
Javaansche samenspraken behelzende de zeden en gewoonten van den kleinen man, voorzien van aanteekeningen, benevens eenige dongengs (sprookjes/fabels/mythes) en volksverhalen. 77 pags?
1907 “De Javaan in Desa” (serat Pandjrah ing Poespita). Uitgever: Gebroeders van der Hoek, Leiden
1913 “Leerboek der vergelijkende aardrijkskunde van Nederlandsch Oost-Indië; hoofdzakelijk bewerkt ten dienste van hoogere burgerscholen, gymnasia en kweekscholen”
1915 “Het Javaansche letterschrift”. In Leiden (her-)drukt 1932. 28 pags.
1917 “Aardrijkskundig woordenboek van Nederlandsch Oost-Indië”. Uitgever: Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam. 654 pags (with fold. col. map.)
1918 “Leerboek der vergelijkende aardrijkskunde van Nederlandsch Oost-Indië”
1920 “Leiden oud en nieuw, penteekeningen van stadsgezichten”
 ? boek met tekeningen van stadsgezichten in Deventer