Tijdlijn 1800-1830

12 aug 1800  Wezel  AG Pareau en Johanna Margaretha van Moock. Ondertrouw in Wezel
17 aug. 1800 Amsterdam Huwelijksproclamatie Pareau en JM v Moock
10 jan 1804 Amsterdam Antoine Guillaume Pareau: kandidaat lijst der Ringkiezers door de 433 grondvergaderingen der Stad Amsterdam benoemd. Lijst 6 nr 8 Uitleg over dit kiesstelsel: verkiezingen anno 1804
24/11/1807 Amsterdam  AG Pareau en JM v Moock: zoon in Amsterdam geboren, ’s ochtends om 2 uur.
28 maart 1810 Utrecht? bericht benoeming JH Pareau als secr Akademische Senaat
28 juli 1810    Scheepsbericht: Van Riga vertrokken NM Pareau dd  (wie precies?)
21 dec 1816: Utrecht? benoeming JH Pareau, Staatscourant
25 juni 1818 Utrecht : ondertrouw Daniel Revel (weduwnaar) en Theodora Aleida Pareau
7 dec 1818 Amsterdam Antoine Guillaume Pareau  dood ’s ochtends “aan de gevolgen van het Water op de Borst’. Ruim 60 jaar oud.
11 maart 1820 – LG Pareau prijs.
20 maart 1821 ’s avonds 9 uur een welgeschapen zoon te Utrecht: Revel en TA Pareau
12 maart 1821(?) JH Pareau rector magnificus
4 feb 1824 te Amsterdam dood Johanna Wilhelmina Pareau, bijna 27 jaar oud. Na een langdurig smartelijk lijden.
6 juli 1826 JH Pareau treedt af als predikant Waalse gemeente Utrecht.
26 dec 1826  Utrecht? gouden erepenning AH Pareau
4 nov. 1828 Delft ondertrouw LG Pareau predikant te Neerlangbroek en CCS v Staveren.
7 mei 1829  Amsterdam, ondertrouw Gerrit Weverink Lasonder en MMA Pareau.
28 mei 1829 LG Pareau beroepen te Zalt-Boemel , bedankt: bericht 26 juni
6 juni 1829 LG Pareau beroepen te Alkmaar
1 aug 1830 Neerlangbroek, geboorte dochter LG Pareau  Helene Louise Pareau

Makelaars advertenties van AG Pareau: zeker van 1800-1817
Advertenties boeken, redes en preken JH Pareau vanaf ca 1820