Tijdlijn 1800-1830

10 aug 1800 Deventer geboorte Louis Gerlach Pareau 
12 aug 1800 Wezel AG Pareau en Johanna Margaretha van Moock. Ondertrouw in Wezel
17 aug 1800 Amsterdam Huwelijksproclamatie Pareau en JM v Moock
1801 Utrecht Charles Henry Pareau en zijn vrouw Charlotte Becker kopen Jansveld 11, wat ze al 4 jaar huren. Ze wonen boven hun winkel in koloniale waren.
22 mei 1802 Amsterdam geboorte Maria Madelaine Angelique Pareau
2 sep 1802 Utrecht geboorte Catharine Ursule Dumont
22 sep 1802 Deventer geboorte Maria Magdalena Pareau
10 jan 1804 Amsterdam Antoine Guillaume Pareau: kandidaat lijst der Ringkiezers door de 433 grondvergaderingen der Stad Amsterdam benoemd. Lijst 6 nr 8 Uitleg over dit kiesstelsel: verkiezingen anno 1804
6 maart 1804 Deventer geboorte Cornelia Helena Pareau
19 mei 1804 Amsterdam geboorte Catharina/e Elisabeth Pareau
7 feb 1805 Utrecht geboorte Jean François Dumont
20 juli 1805 Harderwijk geboorte Antoine Henri Pareau die later met stammoeder CMC Dumont trouwt
6 maart 1806 Amsterdam geboorte Antoine Guillaume Pareau
3 jan 1807 Utrecht geboorte Jeanne Marie Dumont
24 nov 1807 Amsterdam geboorte Jean Henri Pareau, ’s ochtends om 2 uur.
21 feb 1809 Utrecht geboorte Charles Henri Dumont
30 april 1809 Amsterdam geboorte Arnold Willem
28 maart 1810 Utrecht bericht benoeming JH Pareau als secr Akademische Senaat
10 mei 1810 Amsterdam dood Jean Henri Pareau op 2,5 jarige leeftijd
28 juli 1810 Riga Scheepsbericht: Van Riga vertrokken NM Pareau dd  (wie precies?)
4 feb 1811 Amsterdam geboorte Anna Elisabeth Cornelia Pareau
26 maart 1811 Amsterdam dood Anna Elisabeth Cornelia Pareau
1 okt 1811 Utrecht Geboorte Charlotte Maria Christina Dumont. Stammoeder: ze trouwt later met AH Pareau
22 okt 1814 Amsterdam dood Maria Madelaine (Angelique) Pareau
21 dec 1816 Utrecht benoeming JH Pareau, Staatscourant
25 juni 1818 Utrecht ondertrouw Theodora Aleida Pareau en Daniel Revel (weduwnaar)
8 juli 1818 Utrecht huwelijk Theodora Aleida Pareau en Daniel Revel
7 dec 1818 Amsterdam dood Antoine Guillaume Pareau. Hij sterft ’s ochtends ‘aan de gevolgen van het Water op de Borst’. Ruim 60 jaar oud.
11 maart 1820 LG Pareau prijs
20 maart 1821 Utrecht ’s avonds 9 uur een welgeschapen zoon: Revel en TA Pareau
12 maart 1821 Utrecht JH Pareau rector magnificus
4 feb 1824 Amsterdam dood Johanna Wilhelmina Pareau, bijna 27 jaar oud. Na een langdurig smartelijk lijden.
8 aug 1824 Utrecht huwelijk Catharine Ursule Dumont met buurjongen Gijsbertus Scherpenzeel
6 juli 1826 Utrecht JH Pareau treedt af als predikant Waalse gemeente Utrecht.
26 dec 1826 Utrecht? gouden erepenning AH Pareau
19 april 1827 Valburg huwelijk Jean François Dumont met Gerarda Berendina Muller
20 maart 1828 Utrecht geboorte Charles Henri Dumont, zoon van Jean François
4 nov 1828 Delft ondertrouw LG Pareau, predikant te Neerlangbroek, en CCS v Staveren.
20 nov 1828 Delft Huwelijk LG Pareau en CCS v Staveren
6 maart 1929 Amsterdam huwelijk Catharina Elisabeth Pareau met Arnoldus Lodewijk van Moock
7 mei 1829 Amsterdam ondertrouw Gerrit Weverink Lasonder en MMA Pareau.
22 mei 1829 Amsterdam huwelijk Marie Madelaine Angelique Pareau met Gerrit Weverink Lasonder 
28 mei 1829   LG Pareau beroepen te Zalt-Boemel, hij bedankt: bericht 26 juni
6 juni 1829   LG Pareau beroepen te Alkmaar
11 juni 1829 Utrecht geboorte Lucas Jonas Dumont, zoon van Jean François
14 jan 1830 Utrecht huwelijk Jeanne Marie Dumont met de Hervormde dominee Edelhardus Bernardus Swalue
8 juli 1830 Amsterdam huwelijk Antoine Guillaume Pareau met Meijntje Dina Lasonder
1 aug 1830 Neerlangbroek geboorte dochter LG Pareau: Helene Louise Pareau
3 nov 1830 Utrecht geboorte Carel Wilhelm Dumont, zoon van Jean François

Makelaars advertenties van AG Pareau: zeker van 1800-1817
Advertenties boeken, redes en preken JH Pareau vanaf ca 1820