Geboren 8 januari 1806 in Standaard Buiten (Moerdijk), doop: 26 januari 1806. Hij sterft op 12 maart 1865 in Amsterdam. Hij is een zoon van Bernardus Johannes Swalue en Elizabet Jacoba Falck. Edelhardus sterft op 12 maart 1865 en wordt na twee dagen begraven. Hij (24 jaar) trouwt in Utrecht op 14 januari 1830 met Jeanne Marie Dumont, dochter van Charles Henrij Dumont en Charlotte Marie Christina Becker. Ze is een oudere zus van Lotje Dumont, die trouwt met Antoine Henri Pareau en daarmee de stammoeder van onze familienaam wordt.

Hij is dominee in Goudswaart (Korendijk, Hoeksche Waard, Zuid Holland), Goes (Zeeland) en Amsterdam. Telg uit een familie van dominees en kunstenaars: beeldhouwers, zilversmeden en schilders. Genealogie Swalue.

7 kinderen SWALUE:

Elisabeth Jacoba, geboren op op 19 januari 1831 in Goudswaard. Ze sterft al op 4 juli 1831 in Utrecht
Charles Henri, geboren op 14 december 1832 in Goudswaard; hij sterft op 25 maart 1882 in Monondsasa (lokale spelling: Manondjaja, Java, Ned. Indië). Waarschijnlijk is hij ook predikant.
Elisabeth Jacoba, geboren op vrijdag 21 april 1837 in Goes. Ze sterft in Baarn op 8 april 1905, terwijl ze dan in Leiden woont.
Edelhardus Bernardus, geboren op maandag 11 februari 1839 in Goes, sterft op 5 juni 1883 in Helenaveen (turfdorp bij Deurne). Hij trouwt op 8 oktober 1874 in Amsterdam met Elisabeth Louisa Middendorp. Predikant.
Charlotte Maria Christina, geboren op zondag 23 augustus 1840 in Goes, gestorven op dinsdag 7 oktober 1902 in Utrecht, 61 jaar
Jeanne Marie, geboren op donderdag 17 februari 1842 in Goes; na een paar maanden gestorven op dinsdag 12 juli 1842 in Goes
Jeanne Marie, geboren op woensdag 9 augustus 1843 in Goes

Officieel genoteerde huwelijksinformatie:
Jeanne Marie Dumont */d Utrecht/Walekerk, 03/25-01-1807; +/a Utrecht, 05/07-01-1896, nr. 33; x/a Utrecht, 14-01-1830, nr. 11, met Edelhardus Bernardus Swalue, predikant, zoon van Bernardus Johannes Swalue en Elizabet Jacoba Falck; */d Standdaarbuiten, 08/26-01-1806; +/a Amsterdam, 12/14-03-1865, nr. 51-2.

Levensbericht (in memoriam) over zijn zwager Antoine Henri Pareau
In Biografisch portaal
Levensbericht over EB Swalue door Is. Prins. inclusief bibliografie. Amsterdam, Juni 1865.

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984 (Bron)
(Standdaarbuiten 8 jan. 1806 – Amsterdam 12 maart 1865). Theoloog en historicus. Studeerde te Leiden, alwaar hij 1829 promoveerde. Stond vervolgens van 1829-1835 te Korendijk en van 1835-1849 te Goes; vandaar vertrok hij naar Amsterdam. Wijdde zich in zijn vrije tijd aan studies op het gebied van de vaderlandse en de kerkgeschiedenis. meestal n.a.v. prijsvragen. Zijn publicaties werden niet altijd even gunstig ontvangen. Swalue hield zich ijverig bezig met bronnenstudie, maar de verwerking van dit materiaal liet te wensen over. Zo werd zijn in antwoord op een prijsvraag van het Utrechts Genootschap geschreven ‘Justinus van Nassau‘ door Bakhuizen van den Brink gekraakt en weinig meer geluk had hij met zijn ‘De daden der Zeeuwen gedurende den opstand tegen Spanje‘ (1846). Het boek was een antwoord op een desbetreffende prijsvraag van het Zeeuwsch Genootschap, maar het Perpetueel Comité van deze organisatie achtte het werk onvoldoende en niet geschikt voor een bekroning. Swalue werkte het stuk om en dit keer was de reactie iets gunstiger: hij kon een zilveren medaille krijgen, maar het Genootschap weigerde het boek uit te geven. Wel kreeg hij toestemming het werk in eigen beheer te publiceren. Dit geschiedde, na een derde omwerking, tenslotte in Amsterdam.