Publicaties Louis Gerlach Pareau 1800 – 1866

Louis Gerlach Pareau is dominee en hoogleraar aan de Universiteit van Groningen.

 1824  ‘Specimen academicum continens Commentationem de Tograji carmine’, boek
1824-1826 ‘Commentatio critica et exegetica in Paulinae epistolae prioris ad Corinthos caput XIII’, boek
1832 ‘Oratio de animo non minus theologorum quam ingenio academica institutione informando’, boek
1836 ‘Christelijke leerredenen over Elia’, boek
1840 ‘Encyclopaedia theologi Christiani’, boek
1842 ‘Initia institutionis Christianae moralis’, boek
1842 ‘Herinnering van de apostolische leer omtrent de ware chriselijke eenigheid, uitgelokt door het a…’, boek
1843-1844 ‘series Lectonium: 1843/44 rector L.G. Pareau’, uitgegeven door Jan Oomkens Jzn.
1844 ‘Oratio de christianae religionis vi in doctrinis disciplinisque humanis’, boek
1844 ‘Encyclopaedia theologi Christiani’, boek
1846 ‘Hermeneutica codicis sacri’, boek
1848 ‘Het geloof in Jezus Christus’, ‘ons licht, onze kracht en onze rust ook in dezen zorgvollen tijd’, Leeuwarden. Drukkerij G.T.N. Suringar. L.G. Pareau Hoogleeraar in de godgeleerdheid te Groningen
1848 ‘Lineamenta theologiae christinanae universae, ut disquisitionis de relegione una verissima et prae..’, boek
1848 ‘Rapport der Commissie door de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk den 17 Julij 1848’, boek
1851 Co-auteur van Petrus Hofstede de Groot (1802-1886) ‘Encyclopaedia theologi Christiani’, boek. Nieuwe druk van de uitgave van 1840?
1858-1859 ‘series Lectonium: 1858/59 rector L.G. Pareau’, uitgegeven door Jan Oomkens Jzn.


Datum onbekend, maar vóór 1848:

  Leerrede over 2 Timotheus I. 10b Kostprijs toen f 0,30- Jezus Christus en die gekruisigd, onze kracht om te volharden in de waarheid en in de Liefde. Tweetal Leerredenen. f 0,50
  Herinnering van de Apostolosche Leer omtrent de ware Christelijke Eenigheid. Eene Leerrede over Ephezen IV : 3-7. f 0,30

Belangrijkste bron: UB van de Universiteit van Groningen http://www.rug.nl/bibliotheek