Geboren op 14 juni 1849 te Assen, gestorven op 21 april 1918 in Arnhem, in het huis van zijn drie zussen. Spelling ook: Hendrikus. Zoon van predikant Antonius Henricus Pareau (1805-1859) en stammoeder Charlotte Maria Christina Dumont (1811-1883). De Latijnse voornamen van vader en zoon zijn officieel volgens wiewaswie.nl
Eindexamen Gymnasium 19 juli 1867 te Assen. Studie: Scheikunde. Overige vermeldingen in aktes e.d.

Hij werkt o.a. als leraar aan een middelbare school in den Haag en als “burgerleraar” op de Hoogere Krijgsschool. Met een collega runt hij een eigen chemisch onderzoeks-laboratorium. Waarschijnlijk zijn belangrijkste baan is wetenschappelijk onderzoeker bij de Haagse Waterleiding Maatschappij. Als bijbanen of erebanen is hij verbonden aan meerdere commissies die adviezen uitbrengen aan vooral het Haags gemeentebestuur. Volgens de kranten uit die tijd zijn die adviezen niet altijd op waarde geschat en opgevolgd door B&W. Krantenartikelen over AH Pareau. Functies en nevenfuncties (in opbouw).

Hij is een druk baasje met een brede belangstelling en zijn werkterrein strekt zich uit van de winning van drinkwater tot de voeding van militairen: het is zonde om al die goede haring goedkoop aan het Duitse leger te verkopen, waar het zo gezond is voor onze eigen militairen en bevolking. Antonius schrijft een boek over goed schoeisel en neemt actief deel aan de discussie over hygiëne in de Haagse krotwijken.

AH Pareau en Charles Cornelis Stoel van Holstein van Vloten, vermoedelijk op Java, 4 okt. 1912, foto media-kitlvAH Pareau en Charles Cornelis Stoel van Holstein van Vloten,
vermoedelijk op Java, 4 okt. 1912, foto media-kitlv

Belangrijke publicaties
1875 – “De pompbarometer, een toestel voor dissociatie-onderzoek” Academisch proefschrift tot doctor in de wis- en natuurkunde Utrecht 21-12-1875, uitg. G.A. van Afken
1886 –  “Schoenen op maat, een bijdrage ter verkrijging van oordeelkundig gemaakt schoeisel”, met 2 uitslaande platen. ’s Gravenhage, uitg. W. Cremer.

1898 – “Onze West, reisschetsen door A.H. Pareau” uitg. den Haag W.P. van Stockum en Zoon. Geïllustreerd en met kaarten. Onderwerp: reis naar en door Suriname. Fragment.
1909 – “Iets over de verzouting van het duinwater”. Uitg. Delft J. Walstman jr.
1913 – “Bali en Lombok”, reisgids voor toeristen”, Amsterdam, met afbeelding en één kaart.
1918 – In memoriam AH Pareau.

Overzicht van al zijn publicaties (voor zover bekend). Anton H. Pareau in de krant, o.a. boekrecensies.

Bron voor spelling van zijn voornamen en die van zijn vader: wiewaswie.nl