AH Pareau, 27 jaar oud, docent aan het gymnasium, getuige bij het huwelijk tussen Jannetje de Vos (18 jaar) en Johannes Paulus van der Stok (27 jaar), beroep directeur van het Meteorologisch Observatorium te Batavia. D.d. 28 dec. 1877. Bron: den Haag; Huwelijken 1877, akte 137.

AH Pareau in Notarieel Archief de Haag d.d. 15 juni 1897, inv.nr. 2848, akte 331.

AH Pareau, 50 jaar, scheikundige, getuige op 8 dec. 1899 bij het huwelijk van Anton Cornelis ten Hove, 34 jaar, arts, met Froukje Piekema, 23 jaar, zonder beroep. De moeder van Froukje is Henriëtte Elisabeth Dumont. Bron: Den Haag, Huwelijken 1899, akte 1508.

AH Pareau in notarieel Archief, 3 okt. 1903. Iets met Swalue’s (indirect aangetrouwd). Akte inventaris nr 2852, akte nr 2612. Notaris: Gerrit Adriaan Pieter Bax.

AH Pareau, geboren 14 juni 1849. Bevolkingsregister periode 1913 – 1939.