1833

4 jan. 1833 Louis vertrokken naar Groningen. Verergering van Vaders toestand op dien avond
21 jan Vader voor het laatst in de huiskamer
26 Jan. Vader voor het laatst een paar uur opgezeten
30 Jan. Komst van Cato van Moock
1 Febr. Overlijden van Vader even over 11 uur ’s morg.                                          
5 Febr. Komst van [neef] Toon Pareau
6 Febr. Begrafenis van Vader
6 Mrt. Vertrek naar Groningen. Ontmoeting van Prof. de Groot en de Studd. C. Boon, H.N. la Cie, S.T. v. Hasselt, T. Kopping en S.K. Thoden v. Velzen te Gron. en te Deventer Prof. Beijerman, Ds. Molhuijzen en Halbertsma
9 Mrt. [blz.6] Geboorte van [neefje] M.A. Pareau te Gron. (noot @10: Alexander Martinus, de latere rechter)
1 Mei Kerkelijk examen van P. van Rossem
11 Junij Toertje te paard naar Neerlangbr. , ontmoeting van H. van Daalen bij de Vooijs
17 Junij Eerste bezoek aan [zuster] Mie in het gesticht
19 Julij Het théatre pittoresque van Meijerhofer. het mechaniek niet altijd uitstekend. de dageraad in Zwitserland weinig karaktermatig. de Storm op zee. vooral de donder. bliksem en beweging der zee [?]
20 Julij Het paardenspel van Blondin
22 Julij De ruïne van Antwerpen, geschilderd door Brackeleer
28 Julij Louis gepreekt in de Janskerk (Utrecht?) over [?]
7 Aug. Examen te Arnhem met Brand. van 10 tot 1 uur. Examinatoren waren: 
Ds v.d. Willigen (van Thiel)           Pres. Dogmengesch.      (6)
Ds Donker Curtius (Arnhem)         Secr Dogmatiek            (4)
Ds Overduin (Arnhem)                  Exeges. N.T.                 (2)
Ds Bax (Zutphen)                         Exeges. N.T.                 (1)
Ds Makelester Loup                      Pastor. en homil.        (7)
Ds Schorer (Harderwijk)               Kerkel. gesch.               (3)
Ds van Gulpen (Nijmegen)            Moraal                          (5)
ouderl. Lange (Bommel)
27 Aug. [blz. 7] Aankomst van het schip (Van Buitsman)
28 aug. Begin van inlading (ter vervoering van ons goed)
29 Aug. Vertrek van het schip
30, 31 Aug. Vertrek naar Deventer over Arnhem
1 Sept. Aankomst van het schip
2 Begin van de lossing
4 Laatste lossing
3 Sept. Eerste brief aan Lotje [Dumont] geschreven
10 Eerste brief van Lotje ontvangen
10 Antwoord aan Lotje
12 Komst te Utrecht
13 Eerste bezoek aan Lotje
6 Oct. Terugkomst op Zijle rust
11 Onverwacht bezoek van vriend P. van Rossem
17 Dec. Vertrek naar Utrecht en gelukkige beslissing
18 De schipbrug afgeslagen
31 Orkaan in de nacht van ’t oude op ’t  nieuwe jaar
16 Jan. 1834 De schipbrug weder gelegd

Begin aantekenboekje en vervolg: 1930  1931  1932  1833  1834  1835