1934

31 dec. – 1 jan. Orkaan in de nacht van ’t oude op ’t nieuwe jaar
16 jan. De schipbrug weder gelegd
4 febr. Terugkomst van Utrecht
9 mrt. Preek te Welsum op beroep
11 mrt. Vertrek naar Utrecht met Kee
29 mrt. Vertrek van Kee naar Amst[erdam]
31 mrt. Terugkomst van Kee en mij
24 apr. Vertrek naar Utr. per nachtdilig. bij Lotjes ziekte
4 mei Terugkomst
6 mei Vertrek van Moeder en Kee naar Groningen
27 mei Terugkomst van beide
23 mei vertrek naar Utr.
26 mei Terugkomst met Lotje
3 junij Vertrek met Lotje naar Utr.
11 julij Terugkomst
26 – 28 julij Louis op de Zijle
6 aug. Vertrek naar Utrecht
10 aug. Preek te Woudenb[erg] op beroep
13 aug. Terugkomst met Lotje
30 aug. Buitenpartijtje naar ’t Loo met oom R[ibbius]
8 sept. Onverwacht vertrek naar Utr. met Lotje
12 sept. Reis naar den Korendijk met Lotje
22 sept. Overlijden van vader Dumont [Charles Henri, @10]
27 sept. Terugreis met Moeder en Lotje naar Utr.
3 oct [zuster] Jet naar Utrecht vertrokken
14 oct. Terugkomst
16 oct. Begin van Lotjes ziekte
20 oct. Vertrek naar Utr. per nachtdilig. Brief over het predikantschap te Zuilen
6 nov. [blz. 9] De terugkomst van [zuster] Jet
12 nov. Mijne terugkomst
3 dec. Vertrek naar Utrecht
7 dec. 1e preek te Zuilen
8 dec. Toezegging door den Hr van Zuilen
19 dec. Overlijden van Betzy van Toutem

Begin aantekenboekje en vervolg: 1930  1931  1932  1833  1834  1835