1932

2 Jan. 1832 Dood van M. Hugenholtz
6 Maart Dood van Stud. Suerman
2 Apr. Dood van L.Th. Veronet
5 Mei [blz. 5] Vertrek van Door en Revel naar Piem[onte]
13 Mei en ? Junij Preek te Neerlangbroek
25 Junij Cholera te Scheveningen
17 Aug. Vertrek naar Deventer; ziekte van Louize [Ribbius]
16 Aug. Dood van Ds. Hugenholtz
12 Oct. Dood van [nicht] Louize Ribbius
20 Nov. Bevel van reorganisatie der Kompagnie en opzending van een rekest
30 nov. Opeisching van de Citadel van Antwerpen
2 dec. Bededag
14 dec. De Lunette S. Laurent ingenomen
23 Dec. 1832 Capitulatie

Begin aantekenboekje en vervolg: 1930  1931  1932  1833  1834  1835