1930

Febr. Viering van het jubilé [?] te Deventer
4 Junij – 5 Aug. Zwitsersche reis met J.H. van Bolhuis en van Heukelom
1 Aug. Geboorte van [nichtje] H.L. Pareau
24 Aug. Opstand in Brussel
29 Aug.  [blz 4] Vertrek der troepen uit Utrecht
3 Sept. Afscheid van Louis te Neerlangbr[oek]
10 sept. Intrede van Louis te Voorburg
10 Novb. Vertrek der compagnie
31 Dec. Korte overkomst bij de familie

Begin aantekenboekje en vervolg: 1930  1931  1932  1833  1834  1835