1931

25 Jan 1831 Dood van M. Lazonder (Lasonder) [vrouw van neef A.G. Pareau?]
22 Maart Dood van Tante Pareau [vrouw van A.G. Pareau]
13 Apr. korte overkomst bij de familie
14 Apr. Promotie van W. Muurling
10 Junij Laatste Kollegie van Vader
14 Juli Geboorte van [neefje] D.T. Revel
1 Aug. Overtrekking over de grenzen ‘s nachts
12 Aug. De slag bij Leuven
14 Aug. Bededag
21 Aug. Terugkomst der Kompagnie op vaderl. bodem
22 Aug. 1831 Welkomgroet van Prof. v. Heusde, met Goudoever en Schröder
Sept. Tijding [van] de beroeping van Louis naar Gron.
21 Sept. Terugkomst der Kompagnie te Utrecht
1 Oct. Huissel. viering mijner terugkomst met Oom en Tante Ribbius en Prof. v.d. Kolk en vrouw
16 Oct. Afscheid van Louis te Voorburg
2 Nov. Oratie van L. te Groningen
17 Dec. 1831 Instelling van de Senatus Theologorum [waar?]

Begin aantekenboekje en vervolg: 1930  1931  1932  1833  1834  1835