Aantekenboekje van Ds Antoine Henri Pareau uit de jaren 1830-1835.
Geboren 20 juli 1805, gestorven 5 nov 1859, zoon van Pareau en Ribbius.
Informatie gekregen van de heer van der Wiel, een nazaat van de familie Ribbius:

Bovenaan de binnenzijde van het harde voorkaft staat genoteerd “van Sept. tot Julij te Utr. gew, 154 dagen, dus 31 minder als aan de Z(ijle).” Waarschijnlijk  heeft deze aantekening betrekking op de periode 1833-1834, nadat de weduwe Pareau-Ribbius van Utrecht naar Deventer was verhuisd en Antoine Henri als predikant nog geen vaste standplaats had. Zijn verloofde Lotje Dumont woonde toen in Utrecht, zodat nogal  eens per diligence heen en weer werd gereisd.
Blad 1 / 2  is uit het boekje verwijderd. De aantekeningen vangen aan op blz. 3 met een overzicht van de jaren 1814-1830.

De spelling overgenomen van dhr van der Wiel, aantek. [tussen haakjes] van van der Wiel of Albertien (@10). Vervolg: 1930  1931  1932  1833  1834  1835

1814 – 1818 Op de Franse school bij den heer H.C. Schutler
1818 – 1822 Op de Latijnsche school bij de heeren Koch. Dornseiffer, Kertsten en Nijhoff
21 Dec. 1822 Aan de Akademie [van Utrecht] gekomen
20 Mrt 1821 Geboorte van [neefje] J.H. Revel
2 Apr. 1823 Geboorte van [nichtje] H.M. [lees M.H.] Revel
4 Febr. 1824 Dood van [neef?] J. [lees A.?] W. Pareau
15 Mrt 1824 Lid geworden van Tandem Fit Surculus Arbor [tenslotte wordt het takje een boom]
25 Aug. 1825 De eerste reis van Door en Revel met de Kinderen naar de Valleijen van Piemont
14 Jan. 1827 Intrede van [broer] Louis te Neerlangbroek [als dominee]
15 Mei 1827 Oprigting van Natura Artis Magistra
20 Nov. 1828 Huwelijk van [broer] Louis (Pareau) en Keetje [van Staveren]
6 Mrt. 1829 Huwelijk van Louis en Cato (van Moock)
28 Oct. 1829 Terugkomst van Door en Revel

Vervolg: 1930  1931  1932  1833  1834  1935