1935

8 Jan. Bezoek van Lotje en hare Moeder op Zuilen
20 Jan. Logeren van Lotje bij den Burg. [Burgemeester? noot @10] te Zuilen
3 Febr. Komst op de Zijle met Lotje
19 Febr. Vertrek van de Zijle om de zieke moeder D. [Dumont]
2 [?] Febr. Schoonhoven bezocht en Lotje aldaar gebleven met [haar zuster] Mimi
1 Mrt. Lotje van Schoonhoven teruggekomen
15 – 18 Mrt Uitstapje naar ’s Hage om Zuilen
3 Mei Ziekte van Mimi en [haar man] Swalue te Utrecht.  [nichtje] Amélie Henriette Cornelie Revel geb.
5 Mei Brief van den Hr de Visser over het emeritaat van v. Vloten (11 mei) Officieel berigt van dit emerit.
10 Mei Afscheid als hulpprediker te Zuilen
14 Mei Door Lotje en moeder D. van Zuilen afgehaald
4 Junij Komst van Keezus te Utrecht
5 Junij Aantekening (’s avonds in den tuin)
7 Junij Avondwandeling naar de Oostbr[oekse?] laan
8 Junij Avondwandeling in de Filosop. [?] laan
11 Junij Partijtje van de broeder [van L.?] naar Rijzenburg
12 Junij Met Kee de pastorij bezocht
16 Junij Partijtje van moeder D. [Dumont] n. Amerongen en Darthuijsen
18 Junij Trouwdag [te …?]
18 – 19 Junij Te Neerl[an]gbr[oek] gegeten. aan den Grebbenberg overnacht

Begin aantekenboekje en vervolg: 1930  1931  1932  1833  1834  1835