Jean Henri is geboren op 8 september 1846 in Assen, ’s middags om half 3 en hij is gedoopt op 4 oktober. Zijn ouders zijn Antonius Henricus Pareau en Charlotte Maria Christina Dumont.
Hij maakt carrière in het Nederlandse leger en schopt het tot 1e luitenant. Vanwege ziekte krijgt hij ziekteverlof, maar hij haalt Nederland niet: hij sterft aan boord van het stoomschip ‘Drenthe’ onderweg van Nederlands Indië naar Nederland. Extra verdrietig: op 1e Kerstdag, 25 december 1876.

Het is vreemd om te zien hoe snel familieberichten in de krant staan, vaak nog op dezelfde dag. Maar officiële berichten zoals Burgerlijke Stand (BS) en militaire berichten doen er weken en soms zelfs maanden over eer men ze daar kan vinden. Schrijnend dat pas op 16 januari 1877, zo’n 3 weken na zijn dood, een bericht staat over het verlenen van verlof aan Jean Henri. Meer krantenberichten.

Jean Henri Pareau (geb. 1846) als 2e luitenant geplaatst (in Batavia?). Bericht 8 april 1868Jean Henri Pareau als 2e luitenant geplaatst (in Batavia?). Bericht 8 april 1868
Wegens ziekte krijgt Jean Henri Pareau verlof, bericht 16 december 1876Bericht 16 december 1876 en 16 januari 1877
Jean Henri Pareau sterft op 25 december 1876 aan boord onderweg naar Nederland, rouwadvertentie dd 16 januari 1877
rouwadvertentie dd 16 januari 1877
Dank voor deelneming bij de dood van Jean Henri Pareau, Baarn 8 februari 1877

Pijnlijk krantenbericht over de aankomst van passagiers waaronder de overleden Jean Henri Pareau dd 14 februari 1877Pijnlijk krantenbericht dd 14 februari 1877

Meer krantenberichten