Jean Henri Pareau 1846 – 1876

Jean Henri is geboren op 8 september 1846 in Assen, ’s middags om half 3 en hij is gedoopt op 4 oktober. Zijn ouders zijn Antonius Henricus Pareau en Charlotte Maria Christina Dumont.
Hij maakt carrière in het Nederlandse leger en schopt het tot 1e luitenant. Vanwege ziekte krijgt hij ziekteverlof, maar hij haalt Nederland niet: hij sterft aan boord van het stoomschip ‘Drenthe’ onderweg van Nederlands Indië naar Nederland. Extra verdrietig: op 1e Kerstdag, 25 december 1876.

Het is vreemd om te zien hoe snel familieberichten in de krant staan, vaak nog op dezelfde dag. Maar officiële berichten zoals Burgerlijke Stand (BS) en militaire berichten doen er weken en soms zelfs maanden over eer men ze daar kan vinden. Schrijnend dat pas op 16 januari 1877, zo’n 3 weken na zijn dood, een bericht staat over het verlenen van verlof aan Jean Henri. Meer krantenberichten.

Jean Henri Pareau benoemd als 2e luitenant bij het KNIL, Batavia, 8 april 1868Bericht 8 april 1868

Publicatie in de krant m.b.t. verlof Jean Henri Pareau wegens ziekte, dd 16 januari 1877
Krantenbericht dd 9 december 1876 en 16 januari 1877

Rouw advertentie Jean Henri Pareau, gestorven op 25 december 1876Krantenbericht dd 16 januari 1877

Dank advertentie bij dood Jean Henri Pareau 1877

Scheepsbericht over de aankomst van de dode Jean Henri Pareau, 14 februari 1877Krantenbericht dd 14 februari 1877

Meer krantenberichten