Geboren op 17 oktober 1839, gestorven 18 oktober 1935. Derde dochter van Antoine Henri Pareau (1805-1859) en Charlotte Marie Christia Dumont (1811-1873). Genoemd naar haar tante Theodora Aleida Pareau, de zus van pa Antoine, die eerst in Utrecht en later in Italië woont.
Theo richt in 1865 een kostschool voor meisjes in Oosterhout op. Maar al binnen een jaar verkast ze en wordt ze hoofd van meisjeskostschool ‘Erica’ in Baarn. Haar nicht Helene Louise Pareau deed daar de huishouding van het pensionaat volgens informatie van haar neef P. Ribbius.
Volgens groenegraf.nl was die nicht Helene Louise de directrice, maar krantenberichten spreken dat tegen. Hoe hun taakverdeling precies was, is nog onbekend. Of is er verwarring tussen zus en nicht, beide Helena geheten?
Familie-advertenties.

Actes in het onderwijs:
Nieuwsbericht 1 mei 1856: 16 jaar oud, kwekeling te Assen. Schoolhouderes, geëxamineerd in Drenthe
Nieuwsbericht 1 mei 1859: hulponderwijzeres, heeft al acte als schoolhouderes, geëxamineerd in Drenthe
Nieuwsbericht 1 juni 1861: acte onderwijzeres. Vakken: Engelse en Hoogduitse taal, geëxamineerd in Assen
Nieuwsbericht 1 mei 1864: hoofdonderwijzeres, geëxamineerd in Assen
Info over de opleidingen tot lerares in de 19e eeuw.
Theodora Aleida Pareau richt een kostschool op in Oosterhout, bericht 14 augustus 1865bericht 14 augustus 1865

Theodora Aleida Pareau, opening kostschool in Oosterhout 1 november 1865Theo Pareau, opening kostschool in Oosterhout 1 november 1865