Adressen in Utrecht

Charles Henri Dumont (1763) en Charlotte (CMC) Becker Jansveld 11 1797-1834 huur 1797, koop in 1801. Uitgebreide geschiedenis van Jansveld 11 van het Utrechts Monumenten Fonds (1990)
Charles Henri Dumont  (1809), Elisabeth Roll en hun 4 kids Jansveld 11 waarschijnlijk v.a. 1934, zeker in 1840 (volkstelling) Met personeelsleden. Ook (later?): Jan H. Uhlenbroek, Johanna Hammelkoek en Maria G. Berends. Inschrijving in periode 1850-1859: Willemina van den Hazel en Arie Nicolaas Renaud
Charles Henri Dumont (1837) & Gosuina ’t Hooft Jansveld 11 (H 589) 6 juni 1864 inschrijving Gosuina. Charles Henri sterft op 12 december 1886
Thierry Antoine Dumont  (1859) met zus Jeannette Françoise Jansveld 11 29 april 1890 – 1912 (?) Jeanette woont hier tot haar dood in 1892. Overige bewoners: een dienstbode en een winkelbediende
Charlotta (CMC) Becker  Neude 18 (G 61) tot 12 juni 1850 weduwe van Charles Henri Dumont (1764); ze woonde hier tot haar dood. In 1918 is het afgebroken.
Jean François Dumont (1805) Neude 18 (G 61)
vanaf ca. 1895/6 ook winkel
tot 1854 tot zijn dood. Vanaf? In 1918 is het pand afgebroken voor de bouw van het hoofdpostkantoor.
Een Dumont, nog niet duidelijk welke Neude 31 (winkel)
Advertenties
vanaf 1918, tot (kort na) 1958 Winkel van de firma Dumont, zeker vanaf de afbraak van Neude 18. Exacte einddatum nog onbekend.
Charles Henri Dumont
(1809) en Elisabeth Roll
Wittevrouwensingel 15 v.a. 2 juni 1864 E. Roll sterft hier op 9 januari 1886 en CH sterft hier op 7 januari 1892
Gosuina Magdalena ’t Hooft Oudegracht 238 (A 12) vanaf 25 april 1890 weduwe van Charles Henri Dumont (1837)
Thierry Antoine Dumont  (1859) en Henriëtta Frederica de Koning Lange Nieuwstraat tot 1914 Hij sterft hier.
Guus Pareau Dumont en Tienke Brunsveld Keiser Woonboot in de Vecht: omg. Zuilen, Tienhoven 1 jaar ca. 1953-1954 daar waar later de rosse buurt kwam
id. Toermalijnlaan 77 ca. 1958 – 1963
id. Koningslaan 84 1963 – 1978/9 omgenummerd naar nr. 127