Charles Henri Dumont (1763) en Charlotte (CMC) Becker Jansveld 11 1797-1834 huur 1797, koop in 1801. Uitgebreide geschiedenis van Jansveld 11 van het Utrechts Monumenten Fonds (1990)
Charles Henri Dumont  (1809), Elisabeth Roll en hun 4 kids Jansveld 11 waarschijnlijk v.a. 1834, zeker in 1840 (volkstelling) Met personeelsleden. Ook (later?): Jan H. Uhlenbroek, Johanna Hammelkoek en Maria G. Berends. Inschrijving in periode 1850-1859: Willemina van den Hazel en Arie Nicolaas Renaud
Charles Henri Dumont (1837) & Gosuina ’t Hooft Jansveld 11 (H 589) 6 juni 1864 inschrijving Gosuina. Charles Henri sterft op 12 december 1886
Lucas Christiaan Dumont Jansveld 11 Bevolkingsregister 1890-1899
geboren 1865
Jeanette Françoise Dumont met broer Thierry
Jansveld 11 idem
Jeanette woont hier tot haar dood in 1892.
Thierry Antoine Dumont  (1859) met zus Jeanette
Jansveld 11 vanaf 29 april 1890 + Bevolkingsregister 1900-1912
Tel 822 (1904)  Overige bewoners: een dienstbode en een winkelbediende
Charlotta (CMC) Becker  Neude 18 (G 61) tot 12 juni 1850 weduwe van Charles Henri Dumont (1764); ze woonde hier tot haar dood. In 1918 is het afgebroken.
Jean François Dumont (1805) Neude 18 (G 61)
vanaf ca. 1895/6 ook winkel
tot 1854 tot zijn dood. Vanaf? In 1918 is het pand afgebroken voor de bouw van het Hoofdpostkantoor.
Charles Henri Dumont (1828)
Neude 18
Bevolkingsregister 1890-1899  
Pierre Adrian Dumont Neude 18
zeker Bevolkingsregister 1890-1899 geboren 21 januari 1868
Sara Catherina Dumont
Neude 18
idem
geboren 21 mei 1870
J Dumont Tzn, Firma H. Dumont Jr Koloniale waren & comestibles Neude 18 (winkel)
Neude 31
tot 1918
vanaf 1918
tel. 727 (1904) Winkel van de firma Dumont. Neude 31 vanaf de afbraak van Neude 18. Exacte einddatum nog onbekend.
J Dumont Tzn, Firma CH Dumont, kruiden(ier) Neude 31
Advertenties
vanaf 1918, tot (kort na) 1958 tel. 10727 (1927)
Charles Henri Dumont
(1809) en Elisabeth Roll
Wittevrouwensingel 15 v.a. 2 juni 1864 E. Roll sterft hier op 9 januari 1886 en CH sterft hier op 7 januari 1892
Gosuina Magdalena ’t Hooft Oudegracht 238 (A 12) vanaf 25 april 1890 weduwe van Charles Henri Dumont (1837)
CMC Dumont (1830)
Weerdsingel OZ 30
Bevolkingsregister 1890-1899
geboren 25 maart 1834
Sara Catherine Dumont (1870)
Moreelsepark 9bis
idem
 
Charles Henri Dumont (1828)
idem
idem
 
Jeanne M Dumont
Catharijnesingel 9
idem
geboren 20 jan. 1807
Charles Henry Dumont (1809)
Wittevrouwensingel 87
idem
 
Lucas Christiaan Dumont
Oudegracht Weerdzijde 37
idem
Henri Guillaume Dumont en
Antje Moen
Nobelstraat 22bis Bevolkingsregisters 1890 – 1899 en
1900 – 1912
geboorte 17 januari 1862
Henri Willem Dumont
idem idem geboren aug. 1890 in Makassar
Jeannette Françoise Wilhelmina Dumont idem idem geboren op 9 juli 1892
Willy (PG) Dumont idem idem geboorte 22 juli 1895 in Bangkalan
Anna Henriëtte Dumont idem idem geboorte 22 januari 1898 in Oenarang
Sara Catherina Dumont
Moreelsepark 9 bis
Bevolkingsregister 1900-1912
dochter, geboorte 21 mei 1870
Charles Henri Dumont (1828)
Moreelsepark 9 bis
idem
vader, geboorte 20 maart 1828 in Haarlem
Emilie Dumont
Catharijnesingel 74
idem
oud huisnummer:30
Charles Henri Dumont
Amsterdamse Straatweg 18bis
idem
geboren 20 maart 1828 in Haarlem
Maria Margaretha Dumont
Wittevrouwensingel 35
idem
geboren 23 maart 1835
Henri Willem Dumont (1890)
Kievietstraat 2 bis
idem
geboren 1890 in Makassar
Emilie Dumont Rijnkade 6 en Rijnkade 5 idem
Willy (GP) Dumont Janskerkhof 1
?  
Henri Willem Dumont (1890)
idem
?
 
Maria Margaretha Dumont Wijde Begijnestraat 27
?
 
Thierry Antoine Dumont  (1859) en Henriëtta Frederica de Koning Lange Nieuwstraat tot 1914 Hij sterft hier. Bevolkingsregister 1900-1912

Ir Jean Benjamin Dumont
Trompstraat 8 zeker van 1936-1946 tel. 19300 (1936)
Guus Pareau Dumont en Tienke Brunsveld Keiser Woonboot in de Vecht: omg. Zuilen, Tienhoven 1 jaar ca. 1953-1954 daar waar later de rosse buurt kwam
id. Toermalijnlaan 77 ca. 1958 – 1963
id. Koningslaan 127 1963 – 1978/9 omgenummerd, was tot ca. 1975  huisnummer 84

Bronnen: Huizen aan het Janskerkhof en oude telefoongidsen