Uitbreiding! Rond 1895 opent een tweede winkel in koloniale waren van de firma CH Dumont op de Neude 18. Rond 1818 is dit pand afgebroken voor het dan nieuwe Hoofdpostkantoor, sinds de opening op maandag 11 mei 2020 zit er onder andere de centrale Utrechtse bibliotheek.

Advertentie voor een loopjongen, firma CH Dumont, Neude 18. Krant 14 september 1905 P.G. staat voor Protestantse Gemeente.
Tot de ontzuiling in de zestiger jaren van de 20e-eeuw waren de leefwerelden van de verschillende godsdiensten streng gescheiden.

Neude 18 helemaal links, winkel van de firma CH Dumont. Tekening van AE Grolman uit 1895Helemaal links Neude 18, de 2e vestiging van een winkel in koloniale waren en kruidenierswinkel van de firma CH Dumont. Tekening gemaakt door AE Grolman in 1895.Rechts van de boom, met trapgevel de winkel van de firma CH Dumont van 1895 tot de sloop in 1818 voor het Hoofdpostkantoor Utrecht. Foto Joh. Moesman, 1903Rechts van de boom, met de hoogste trapgevel, de winkel van de firma CH Dumont van 1895 tot de sloop in 1818 voor het Hoofdpostkantoor Utrecht. Foto Joh. Moesman, 1903