Jeannette Françoise Wilhelmina (Fransje) Dumont (1893)

Tante Fransje Dumont is geboren in 1893 in Koepang, Nederlands Indië. Haar ouders zijn Henri Guillaume (1862) en Antje Moen. Fransje trouwt op 26 (?) mei 1921 met Bert (Albert Gustaaf George) Tydeman.
Ze krijgen geen kinderen.
Kinderen van Henri Guillaume Dumont en Antje Moen, schatting ca. 1902Volgens mij zijn de namen er later bijgeschreven, dus of die van de meisjes allemaal kloppen….
Fransje Dumont en Bert Tydeman op het strand, waarschijnlijk rond 1921Fransje Dumont en Bert Tydeman op het strand, waarschijnlijk rond 1921

Anneke en Elly Dumont vóór 1973Anneke Dumont tussen een onbekende man (echtgenoot Elly?) en Elly Dumont
Elly is de dochter van Willy, de broer van Anneke. Elly sterft in oktober 1972.