Sollicitaties en benoemingen bij de Rechterlijke macht:

1863 benoeming tot griffier bij het Kantongerecht van Wijk bij Duurstede
1865 februari – sollicitatie kommies-griffier bij de Tweede Kamer der Staten Generaal
1865 sollicitatie en benoeming tot kantonrechter in Woerden
13 april 1870 herbenoeming tot rechter in Woerden
8 sept. 1871 sollicitatie en op de shortlist voor de functie van rechter in Leiden, hij wordt het niet
28 juni 1872 sollicitatie en op de shortlist voor de functie van griffier bij de Arrondissementsrechtbank in Leeuwarden, hij wordt het niet
9 juli 1873 benoeming tot substituut-griffier bij het provinciale gerechtshof van Noord-Holland
1875 benoeming tot subituut-griffier in Amsterdam
1878 benoeming tot rechter in Amsterdam
1881/82 sollicitatie griffier Tweede Kamer der Staten-Generaal, hij wordt het niet
1892 benoeming tot vice-president van de Amsterdamse Arrondissementsrechtbank


Rechtszaken:

18 mrt. 1879 rechtszaak over suiker
1886/87 rechter bij faillissementen
1889 rechtszaak over diefstal en heling
1893 president bij een moordzaak
12 jan. 1894 rechtszaak over diefstal op de Weteringschans
27 jan. 1894 rechtszaak over gesjoemel met vlees in het abbattoir


Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (KOG)

7 mrt 1883 lid commissie tentoonstelling Retrospectieve Kunst
5 okt. 1885 lid van een commissie m.b.t de collectievorming voor het Rijksmuseum, jaarvergadering KOG
27 okt. 1886 benoeming tot bestuurslid KOG, als conservator
13 mei 1887 jaarvergadering KOG
22 aug 1888 jaarvergadering KOG
7 mei 1890 bestuurslid KOG, jaarvergadering, over invulling Rijksmuseum, herbenoeming bestuur
26 april 1893 jaarvergadering, herbenoeming bestuur, inleiding over gegraveerd glas
30 april 1895 jaarvergadering, herbenoeming als bestuurslid


Vereeniging voor de Statistiek in Nederland
:

14 maart 1876 benoeming tot secretaris van de Vereeniging voor de Statistiek
 13 april 1885 aftreden als secretaris van de ‘Nederlandsche Vereeniging voor de Statistiek’


Amsterdamsche afdeeling der vereeniging tot bevordering van Fabrieks- en Handwerksnijverheid in Nederland
(voorloper Kamer van Koophandel):

15 okt. 1881 Voorzitter vergadering van de Vereniging tot bevordering van Fabrieks- en Handwerksnijverheid in Nederland. Onderwerp: export naar Polen


Commissies en overig:

1859/1860 Lid van een commissie over kinderarbeid, waarvan er vele waren tot het Kinderwetje van Van Houten is aangenomen. De Groningse commissie bestaat uit: Dr. Ali Cohen, Mr H.J. Trip en Mr. A.M. Pareau. Hun rapport komt in 1860 uit.
1867 benoeming tot lid administratieve commissie van de gevangenis in Woerden
1870 Lid van een missie naar Parijs om keizer Napoleon III een medaille te overhandigen
1870 De koning van Denemarken eert hem met een benoeming tot ridder in de Orde van Danebrog
1877 gedoe rond voordracht, benoeming, en afzegging lid schoolcomissie in Amsterdam
1889 Ridderorde van de Koning van Italië


Politiek
Alexander heeft zich in 1865 zeer kortstondig met de politiek bezig gehouden. Althans, dat zijn de enige 2 vermeldingen in de krant. Hij was lid van de liberale kiesvereniging. In elk geval in de periode dat hij in Woerden woonde en werkte.

Persoonlijk leven  – geboorte, huwelijk en sterven. Openbare verkoping van zijn boeken.

Bron: Delpher, kranten uit de Koninklijke bibliotheek