AM Pareau – sollicitaties en benoemingen vóór Amsterdam

AM Pareau benoemdt tot rechter in Wijk bij Duurstede 29 april 1863

AM Pareau benoemd tot griffier in Wijk bij Duurstede 29 april 1863

AM Pareau solliciteert naar functie voor de Tweede Kamer op 28 februari 1865

AM Pareau solliciteert naar een betrekking als commies-griffier bij de Tweede Kamer op 28 februari 1865.

AM Pareau op de shortlist voor rechter te Woerden 22 mei 1865

AM Pareau op de shortlist voor rechter te Woerden 22 mei 1865

AM Pareau solliciteert en komt op de shortlist als kandidaat als rechter te Woerden 22 mei 1865

AM Pareau solliciteert en komt op de shortlist als kandidaat als rechter te Woerden 22 mei 1865

AM Pareau benoeming tot rechter in Woerden 1865

AM Pareau benoeming tot rechter in Woerden 1865

AM Pareau herbenoeming in Woerden 13 april 1870

AM Pareau herbenoeming in Woerden 13 april 1870

AM Pareau solliciteert als rechter in Leiden 8 september 1871

AM Pareau op de shortlist als kandidaat voor de functie van rechter in Leiden 8 september 1871

Alexander M Pareau solloiciteert als griffier bij de kantonrechtbank in Leeuwarden 1872

Alexander M. Pareau solliciteert als griffier bij de Arrondissementsrechtbank in Leeuwarden 1872