AM Pareau, rechtszaak over diefstal op de Weteringschans

27 januari 1894 – Zaak over diefstal op de Weteringschans.

AM Pareau zaak over diefstal op de Weteringschans deel 1 d.d. 12 jan. 1894

AM Pareau zaak over diefstal op de Weteringschans, deel 1 d.d. 12 jan. 1894

AM Pareau zaak diefstal op de Weteringschans deel 2 d.d. 12 jan. 1894

AM Pareau zaak diefstal op de Weteringschans, deel 2 d.d. 12 jan. 1894