AM Pareau – rechter bij faillissementen

AM Pareau rechter bij failissement 1887

AM Pareau rechter bij failissement 1887

AM Pareau rechter-commissaris bij faillissement in 1887

AM Pareau rechter-commissaris bij faillissement in 1887

AM Pareau rechter bij faillissement 1886

AM Pareau rechter bij faillissement 1886

AM Pareau rechter bij faillssement 17 april 1886 Rechter bij faillissement, 17 april 1886

Zaak curatele, 4 december 1886Onvermogen, soort faillissement, 4 december 1886