AM Pareau – rechter bij faillissementen

AM Pareau rechter bij faillissement 1886AM Pareau rechter bij faillissement, 1886

AM Pareau rechter bij failissement 1887

AM Pareau rechter bij faillissement, 1887

AM Pareau rechter-commissaris bij faillissement in 1887

AM Pareau rechter-commissaris bij faillissement, 1887

AM Pareau rechter bij faillssement 17 april 1886Rechter bij faillissement,
17 april 1886
Zaak curatele, 4 december 1886Onvermogen is een soort faillissement,
4 december 1886