AM Pareau – KOG jaarvergadering 1893

AM Pareau houdt een lezing over glas bij het KOG, 26april 1893AM Pareau is herbenoemd als conservator van het KOG en houdt een lezing over glas,
26 april 1893