Geboren in Amsterdam op 26 maart 1831 en hij sterft in Baarn op 13 september 1896. Zoon van Antoine Guillaume Pareau en Mijntje Dina Lasonder. Volgens de site samenvaart.nl uit Anna Paulowna sterft hij
op 18 september, maar zal de begraafdatum zijn.
Hij ligt begraven op de Algemene Begraafplaats van Anna Paulowna, grafnummer 24Grafsymboliek.
Volgens het overlijdensarchief van Baarn is hij niet getrouwd. AH Pareau schrijft dat hij al is overleden voor 1882, maar dat zal om zijn vader gaan.
Levensfeiten en hulpacties in de krant.
Een oud-cathegesant vertelt over zijn ervaringen met dominee Pareau. Dat verhaal staat in een jubileumboek over 100 jaar Anna Paulownapolder.

foto Antoine Guillaume Pareau, dominee in Anna Paulowna, op oudere leeftijdAntoine Guillaume Pareau, foto Adolphe Conen.
Noord Hollands Archief, archief familie de Leeuw
(credits checken i.v.m. foto op jongere leeftijd)
Antoine studeert theologie in Leiden. Komend uit Delft vestigt hij zich op 15 september 1850 in Leiden op het Rapenburg nr 852, wijk 4.
NB de nummering is intussen gewijzigd.
Bron: Bevolkingsregister, archief nr 0516, inv. nr 1144.

Deze Antoine Guillaume is de eerste predikant van de nieuwe, net gebouwde, Hervormde Kerk in Anna Paulowna en hij werkt er maar liefst 40 jaar. Dit dorp ligt iets ten zuid-oosten van Den Helder in de nieuwe Anna Paulowna polder (1845).

Benoemd op 19 november 1856, komt hij vanwege ziekte pas op 28 juni 1857.

Via zijn zus ontvangt de Hervormde kerkgemeente na haar dood in 1905 een legaat van maar liefst 10.000 gulden.

AG Pareau, 40 jaar lang dominee in Anna Paulowna … ds Pareau verpandde dadelijk zijn hart aan dit nieuwe land. Hij bleef het trouw tot aan zijn zo betreurde overlijden in 1896 en de niet geringe gaven waarover hij beschikte heeft hij geheel aan zijn standplaats geschonken. Niet slechts in de kerk en in het kerkelijk leven werd hij de centrale figuur, maar ook in het openbare leven speelde hij een grote rol.
(fragment Samenvaart.nl – protestantse gemeente te Anna Paulowna).
Helaas staat niet beschreven wat die rol inhield. De burgers van Anna Paulowna waren zo op hem gesteld dat ze maar liefst 2 straten naar hem hebben vernoemd: de Dominee Pareaulaan en het Dominee Pareauhof.
Bronnen:
O.a. Gemeentearchieven Amsterdam en Amersfoort. Stamboom gemaakt door AH Pareau ca. 1882.
Foto ds Pareau: Museum Oud Anna Paulowna. Foto’s onderaan: 8 mei 2016.
totaal kerkje Anna Paulowna, foto dd 8 mei 2016 portaal kerkje Anna Paulowna, foto dd 8 mei 2016 close up jaartal 1856 boven de entree van het kerkje in Anna Paulowna, foto dd 8 mei 2016NH kerkje
Anna Paulowna
Begraafplaats Anna Paulowna, foto dd 8 mei 2016Begraafplaats
Anna Paulowna