De zussen Wilhelmina (Meijntje Dina, 1832), Anna (Johanna Margaretha Wilhelmina, 1834) en Louise (Catharina Elisabeth Louise, 1836) Pareau wonen tot 24 mei 1854 op de Keizersgracht 374. Dat is het huidige huisnummer, in hun tijd is het 564 en daarna nog even 447 (klein-nummer c.q. buurtnummer). Aangezien het Bevolkingsregister in 1811 start en ze daarna worden geboren, is het mogelijk ook hun geboortehuis. H. van der Wiel vertelde me dat de zussen er bij een leraar inwoonden die wel meer leerlingen in de kost had. Ze verhuizen samen in 1854 naar Bennebroek. Geen van de zussen trouwt. Hun geloof: Nederlands Hervormd.
Bron: Amsterdams Bevolkingsregister  1851-1853; invoeringsnr. 786 p. 268.

Later wonen ze in Arnhem op de Apeldoornscheweg 154. Bron: oude telefoon gegevens Arnhem. 
Weer later verhuizen ze naar Haarlem, waar ze tot hun dood wonen, evenals hun moeder. Hun vader, een makelaar, sterft al jong in 1842, ongeveer 36 jaar oud. Bron: Amsterdams Bevolkingsregister  invoeringsnr. 786 p. 268.
Het pand is in 2016 geschonken aan Stadsherstel. Meer over dit Rijksmonument.

Keizersgracht 374, détail voordeur. Foto 13 augustus 2016

Foto’s: augustus 2016

Keizersgracht 374. Foto gevel augustus 2016