Rieneke is geboren op 26 december 1930 in Poerworedjo, Midden-Java, in Nederlands Indië als dochter van Henri Willem Dumont (1901) en Rina de Zwart. Op 6 oktober 1956 trouwt ze met Rob Gitz in Willemstad op Curacao. Ze krijgen samen 2 of 3 kinderen.
Rob Gitz, de man van Rieneke Heleen Dumont, sterft op 5 maart 1973