Henri Willem (Han) is geboren in Deventer op 19 april 1901 en een dag later gedoopt. (19/20-04-1901, nr.274). Zijn ouders zijn de Deventer gemeente-bouwmeester Lucas Christiaan (Luc) Dumont en Sophia Cornelia (Suus) Bakker. Henri Willem sterft als oorlogsslachtoffer in Kario/Haroekoe Nederlands Indië (NOI) op 25 mei 1943.
Hij trouwt met Rina de Zwart op 20 oktober 1928 in Poerworedjo, Java, Nederlands Indië.
Ze krijgen twee dochters: 
Rieneke Heleen, geboren op 26 december 1930 in Poerworedjo
Fieke Henriëtte, geboren 26 december 1935 in Malang, Nederlands Indië

Henri Willem behaalt in 1921 het diploma hbs-b aan de 1ste H.B.S met 5-j. c. in Haarlem en doet in juli 1927 eindexamen aan de M.T.S. “Amsterdam”. Daarna vertrekt hij naar Nederlands Oost-Indië. Op 7 juli 1928 vermeldt De Indische Courant onder de kop ‘Mutaties in de suikerindustrie’ onder meer: “In dienst gekomen op de suikerfabriek: … Poerworedjo als 2e machinist H.W. Dumont, …”.
Oorlogsslachtoffer. Militair. Hij staat op de lijst met Nederlandse krijgsgevangenen (JAVA camp). Hij is (her)begraven op het Ambon War Cemetry [vak 5, rij C, nr. 10]. 

IM Henri Willem DUMONT (42 jaar) Bron: STIWOT Forum
… Woonplaats: Soerabaja, Nederlands Oost Indië (NOI). (…..) Rina vertrekt samen met haar dochters op 23 maart 1940 vanuit Batavia met het schip ms. Christiaan Huygens naar Genua en reist vandaar per trein naar Amsterdam.
Henri wordt bij de mobilisatie in NOI ingedeeld als Landstorm matroos bij de Koninklijke Marine met stamboeknummer 16501 D. Als krijgsgevangene is hij overleden op 25 mei 1943 aan dysenterie. De Nederlandse krijgsgevangenen worden ingezet voor de  slavenarbeid aan het vliegveld Kario op Haroekoe (Molukken). Haroekoe (Haruku) is een klein eiland tegenover de zuidkust van Ceram.

Henri Willem Dumont van 1901 sterft op 25 mei 1943 in Japanse gevangenschap, registratie

Het transportschip de “Cho Saki Maru” (soms aangeduid als Matsukawa Maru) vertrekt op 22 mei (waarschijnlijk april!) 1943 met ongeveer 1030 krijgs­ge­van­genen (merendeels Engelsen: Royal Air Force) uit Soe­ra­baja (JCJL-kamp), in konvooi met de “Amagi Maru” naar Haroe­koe, een klein eiland voor de kust van Ceram. Beide schepen vervoeren samen 2061 mannen (1716 Engelsen en 345 Nederlanders). Door de slechte hygiënische omstandigheden aan boord van de beide schepen breekt dysenterie uit. Bij aankomst lijden 160 man aan deze besmettelijke ziekte, er zijn dan nog geen sterfgevallen.
Op 5 mei 1943 komen de schepen aan in Haroekoe. Het kamp ligt vlak bij de stad Palao (ook wel Pelauw), gelegen op de noordkust. De krijgs­gevangenen bouwen het zelf bij aankomst, van bamboe en atap, op het strand. In het kamp breekt de dysenterie in volle omvang uit: 1300 zieken. Na een verblijf van 5 maanden in het kamp blijken 300 man over­leden aan deze ziekte, en door verhongering.
Henri Willem Dumont is één van hen. Na de oorlog is hij herbegraven op het Ambon War Cemetery in, Vak 5, Rij C, Graf 10. Op de site van de stichting Oorlogsgraven staat deze foto van de begraafplaats en van de grafsteen.

Ambon War Cemetery
In Galala, Tantui op Ambon bevindt zich tijdens de periode van 1942 tot 1945 een groot Japans kamp voor geallieerde krijgsgevangenen. Op dezelfde plaats wordt later door het Britse ‘Commonwealth War Graves Commission’ een ereveld aangelegd waar militairen uit Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk, India, Nieuw-Zeeland, Pakistan en uit het voormalige Nederlands-Indië bijgezet worden. Het aantal Nederlandse graven op ereveld Ambon bedraagt 185. (ogs)

foto Ambon War Cemetary grafsteen Henry Willem Dumont 1901-1943
Op de originele foto is de tekst iets beter te lezen!

Foto’s: website Ambon War Cemetary