Nog eens de familie Angot – Bron.

“Een lid dezer familie schijnt na de herroeping van het Edict van Nantes zich in Nederland gevestigd te hebben, wij laten hier eenige nadere mededeelingen volgen: Pierre Angot, van Gouda, huwde te Rotterdam 18 Mei 1698 Catharine Mounier uit Rouaan. Uit hun huwelijk werden te Gouda gedoopt:
1. Judith Angot, 6 September 1699.
2. Marthe Angot, 30 Januari 1701 , zij huwde te Amsterdam 7 Augustus 1729 met Guillaume Henry Pareau, zij werd aldaar begraven den 19 December 1750.
3. Pierre Angot, 14 Maart 1702.
4. Jacques Angot, 31 November 1703.
5. Catherine Angot, 28 Februari 1706, zij huwde te Gouda den 27 Januari 1739 met Jean Fichet.
6. Charlotte Angot, 16 September 1707.
7. Ester Angot, 23 Augustus 1709, deze verbond zich te Gouda den 19 September 1740 in den echt met Pierre Vlack.
8. Ester Susanne Angot, 9 November 1710.
9. Pierre Elie Angot, 8 Januari 1713.
10. Benjamin Angot, 15 Maart 1714.

– Te Middelburg ondertrouwde 29 September 1737 Claude Angot met Jeanne Gregoire, zij verbonden zich te ’s Gravenhage den 13 October 1737 in den echt en uit hun huwelijk wordt te Middelburg den 22 Juni 1738 gedoopt Claude Philippe Angot. *
– Te Maastricht stierf 7 September 1739 Claude Angot (of hij de hierboven bedoelde is, kunnen wij niet beslissen).
– Te Amsterdam huwde 16 Januari 1746 Claude Angot met Jannetje Lambaar, hij werd te Amsterdam begraven 28 December 1762.
– Daar ter plaatse (Amsterdam) huwde nog 3 Maart 1709 Madelaiue Angot met Nicolaas Peulin (‘).
– Gillis Angot, schout van Leimuiden, Vriesekop en Kalslagen, geboren 1779, huwde Christina Arnoldina van Teylingen, dochter van Mr. Arnoud van Teylingen en van Catharina Jacoba de Mey van Streefkerk. Zij hertrouwde te Leymuiden 1) den 21 October’ 1823 met Fredrik Roem en 2) met P. Z. du Moulin. Uit het huwelijk van Gillis Angot met Christina Arnoldina van Teylingen werd slechts eene dochter geboren den 12 Februari 1802, zij is gelijktijdig met haren vader op een noodlottige wijze den 14 Mei 1821 in den Rijn verdronken, zij keerden n.1. gezamenlijk huiswaarts, het rijtuig sloeg om en beiden vonden den dood in de golven.
Deze laatste mededeeling hebben wij getrokken uit de M. S. genealogie van Teylingen en aangevuld uit de annoncen, beiden in ons genealogisch-heraldisch archief aanwezig.”

* Ontegenzeggelijk zijn bijdragen als de voormelde, welke ook in familiebijbels worden aangetroffen, hoogst belangrijk. Dergelijke mededeelingen allen steeds zeer welkom zijn. Bed. (‘) Zie le jaargang blz. 47.

Al de hierboven staande acten zijn getrokken uit het archief der Waalsche gemeente.
Bron. Koninklijk Nederlands Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde