Marthe Angot

Marthe, geboren op 30 januari 1701, is een dochter van Pierre Angot (van Gouda). Hij trouwt in Rotterdam op 18 mei 1698 met Cartherine Mounier uit Rouaan. Ze krijgen 10 kinderen, Marthe is hun tweede kind. Meer info over Angot.
Marthe trouwt met de weduwnaar Guillaume Henri Pareau; ondertrouw op 5 aug. 1729.
Martha Pareau geb. Angot “huisvrouw van Guillaume Henrij Pareau” sterft op 19 december 1750 en wordt begraven in de Waalse Kerk. Ze krijgen 2 kinderen die beide kort na hun geboorte sterven.

Kind zonder naam van Willem Pare(a)u (en Angot) sterft op 16 juli 1741, wordt begraven op HqLKH. Bron: Begrafenisregister Amsterdam 1261/46 vo.
Kind, doop op 25 feb. 1750