Geboren op maandag 20 december 1852 in Eenum, gemeente ’t Zandt, Groningen. Hij sterft op 28 juni 1921 in de stad Groningen. Zijn ouders zijn de predikant Cornelis Tjassens Keiser (dan 38 jaar) en Magdalena Barbara Jacoba Cramer von Baumgarten, dochter van een dominee. Het vreemde is dat hij het enige kind is met de achternaam Brunsveld Keiser, alle andere kinderen heten alleen Keiser.

Theodorus (beroep: ‘medicinae doctor’) trouwt met Garmtiene Tichelaar in Loppersum op donderdag 23 april 1885. Garmtiene is geboren in Loppersum op 15 maart 1863; ze sterft in Steenwijk op 21 oktober 1949. Haar ouders zijn landbouwer Alje Jacobus Tichelaar en Tietje Garmts Elings, beroep: landbouwerse. Ze is 1 van de 10 kinderenBron: Greets Genealogie over Tichelaar.
De 3 kinderen van Theodorus en Garmtiene:
Cornelis Theodorus, geboorte in ’t Zandt op donderdag 11 maart 1886. Hij sterft op 18-jarige leeftijd op 11 juli 1904 in Apeldoorn.
Titia Magdalena, geboren in ’t Zandt op 3 juni 1887. Ze trouwt op 25 oktober 1909 met graanhandelaar Aale Bernard van Zadelhoff, geboren 18 juli 1883 te Rheden en gestorven op 28 november 1961. Dochter: Gamalina Theodora, geboren 8 nov. 1910.
Albertus Jacobus, mijn grootvader, geboorte op 29 december 1889 in ’t Zandt.
     De foto hiernaast is uit 1908, met bijschrift ‘secretaris’. Uit: het Geheugen van Nederland

Krantenfoto Theodorus Brunsveld Keiser, 1906. Ingezonden stukje als secretaris, maar van wat?

Theodorus begint als huisarts in ’t Zandt, een dorp in Groningen. In de eerste helft van 1885 (onderwijsjaar 1884/85) promoveert hij tot doctor in de geneeskunde. Later vestigt hij zich als oor-, neus-, keelarts in Groningen. Krant

Titelpagina medisch proefschrift Theodorus Brunsveld Keiser voorjaar 1885 Omslag medisch proefschrift Theodorus Brunsveld Keiser, voorjaar 1885 Inscriptie op het titelblad van het medische proefschrift van Theodorus Brunsveld Keiser, voorjaar 1885Inscriptie in proefschrift van zijn (a.s.) vrouw, Germtiena Tichelaar, Boelemaheerd te Loppersum

Korte krantenbrief van Theodorus Brunsveld Keiser als Secretaris van de Harmonie, 1908

    Uitzoeken: Brunsveld Keiser 1  Brunsveld Keiser 2