Geboren in Rijswijk op 22 november 1802 als dochter van Daniel van Staveren en Maria Laurentia Ruijsch.
Ze sterft op 28 februari 1887 op 84 jarige leeftijd in Baarn en ligt begraven op de Oude Algemene Begraafplaats, Berkenweg in Baarn.
Cornelia trouwt met de dominee en latere hoogleraar Louis Gerlach Pareau.
Bronnen: Achief Eemland, Amersfoort en stichting Groenegraf.nl
Cornelia Catharina Susanna van Staveren, weduwe van LG Pareau, sterft op 28 februari 1887 in Baarn, krant Burgerlijke Stand
In Groningen is ze lid of donateur van de vrouwenvereniging tot ondersteuning van de lagere klassen.
In Utrecht brengt ze (als weduwe) bezoek aan mevrouw van Dielen, van geboorte  jonkvrouwe Henrietta Sophia Alewijn, weduwe van mr. Willem Matthias Jan van Dielen. Fragmenten van haar dagboek zijn (deels) gepubliceerd in het maandblad “Oud Utrecht” (1988). Dagboeknotitie van mevrouw van Dielen:

Vrijdag 14 januari 1870
Edward naar Gansenh(oef)11). Bezoek van Dom(inee) Schijvliet12). Een brief van zuster Woelders13) aan Dirkje14) voorgelezen; in het Arfaksche gebergte te Antal is hun post15) gevestigd. Jufvr(ouw) Pareau16) koomt het verslag lezen. 

Noot 16): “Cornelia Catharina Suzanne van Staveren (geb. 1802), weduwe van L. G. Pareau. Zij was lid van het Dames Comité van de Utrechtse afdeling van het Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen en zij kwam bij mevrouw Van Dielen om het jaarverslag van dit Comité over 1869 te lezen. Adres in 1870: Catharijnekade C 760f (= 9).”