Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (KOG):

Van 1886 t/m 1898 is hij bestuurslid, als conservator. Jan Pieter Six is zijn mede-conservator van 1888-1894. Voorzitter is eerst P. van Eeghen en later Six. Het bestuur van het KOG telt 6 leden waarvan 2 conservatoren. Als conservator van de KOG is hij o.a. betrokken bij het opbouwen van de kunstverzamelingen voor het Rijksmuseum. Zijn specialisatie was glaskunst, want zijn grote hobby bestaat uit het bestuderen van glaswerk en glasgraveurs. Zijn onvoltooide boek over glas is postuum gepubliceerd.
Ook is hij een actief lid van een KOG-commissie die een retrospectieve tentoonstelling voorbereidt van toenmalige hedendaagse kunst. Dit is in het kader van de Wereldtentoonstelling op het Museumplein (1883). Voor die expositie heeft hij de catalogus samengesteld. Een kleine rimpeling is zijn lidmaatschap van de KOG-commissie ‘voor den Atlas van afbeeldingen betreffende zeden en gewoonten’ (23 mei 1887 – 23 april 1888): “Wegens oneenigheden treden de leden v.d. Kellen en Pareau uit”.

1885/1886 Krantenberichten: Alexander M. Pareau benoemd tot conservator (1886) en als lid van een KOG-commissie (1885) die voorwerpen voor het nieuwe Rijksmuseum inventariseert
1887/1888 Krantenberichten over de KOG-jaarverslagen 1887 en 1888
1890 en 1895 Krantenberichten: jaarverslagen van het KOG met de herbenoeming van o.a. Alexander M. Pareau als bestuurslid van het KOG
1993 Krantenbericht: herverkiezing van alle KOG-bestuursleden en een lezing van Alexander M. Pareau over gegraveerde glazen