Hij is lid (voor 1867) en vanaf maart 1876 secretaris van de Vereeniging voor de Statistiek in Nederland (part time baan). Het ISSG “archief de Bosch Kemper” bevat correspondentie tussen Alexander en voorzitter Jeronimo de Bosch Kemper (jurist, zoon van Joan Melchior Kemper) in de periode 1873-1876 (sub archief nr 31.61). Jeronimo richtte de Vereeniging voor de Statistiek in Nederland op.

Vanaf 15 oktober 1881 was hij Voorzitter van de Amsterdams afdeling van de “Vereniging tot bevordering van Fabrieks- en Handwerksnijverheid in Nederland“. Dit deed de vereniging o.a. door het oprichten van een aantal scholen, zoals een opleiding voor schoenmakers en een avondschool voor volwassenen. Het archief berust bij het Stadsarchief Amsterdam.

Hij was lid, conservator (vanaf zeker 1885) en bestuurslid van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (KOG). Specialisatie: glasgravures. Het KOG stond mede aan de wieg van het Rijksmuseum.

Commissies:
O.a. lid van schoolcommissies, administratieve commissie gevangenis in Woerden.
Lid van de liberale kiesvereniging (1869)
Verder is bekend dat hij lid was van een Groningse commissie die een rapport over kinderarbeid schreef.
Er was gedoe een benoeming als lid van de schoolcommissie in Amsterdam, najaar 1877: eerst was hij voorgedragen, toen benoemd en vervolgens accepteerde hij de benoeming niet wegens drukke werkzaamheden.