De discussie over een brug over het IJ is opnieuw gestart in 2015.
Men overweegt in 1895 zelfs om het IJ te dempen. Plannen uit de 19e eeuw:

Afwijzing plan voor een brug over het IJ in Amsterdam, Groninger Courant, 30 juli 1852Afwijzing plan, Groninger Courant, 30 juli 1852Afwijzing plan, Groninger Courant, 30 juli 1852Brug over het IJ, nieuw initiatief. De Standaard, 2 augustus 1883Brug over het IJ, nieuw initiatief. De Standaard, 2 augustus 1883

Brug over het IJ: weer een nieuw plan. De Tijd, 30 november 1895Brug over het IJ: weer een nieuw plan. De Tijd, 30 november 1895

Al weer een nieuw plan voor een brug over het IJ.Brug over het IJ, weer een nieuw plan. De Tijd, 28 juli 1899Al weer een nieuw plan voor een brug over het IJ. De Tijd, 28 juli 1899