Bron en oorspronkelijke bronnen: Huizen aan het Janskerkhof

Aart van Scherpenzeel

In 1763 koopt vleeshouwer Aart van Scherpenzeel Jansveld 9 van Gerrit Kanel (Knel).
Deze Gerrit bezit ook Jansveld 11 dat in 1807 in bezit van de familie Dumont komt. De Dumont’s huren dat pand al 10 jaar. Ze hebben er een winkel in koloniale waren waarboven ze wonen.

Margaretha en Willem van Scherpenzeel

In 1795 komt het huis in handen van Margaretha van Scherpenzeel en haar broer Willem. Na de dood van Willem van Scherpenzeel op 11 december 1805 verkoopt Margaretha het pand aan Arnoldus van Scherpenzeel.

Arnoldus van Scherpenzeel

Arnoldus van Scherpenzeel Gijsbertszn krijgt het huis op 28 december 1805. Hij is dan net getrouwd met Anthonia van Scherpenzeel. Bij de volkstelling van 1813 staan ze met drie kinderen (waaronder Gijsbertus) en een dienstbode op dit adres geregistreerd. Gijsbert wordt apotheker en hij trouwt in 1824 met zijn buurmeisje van nummer 11: Catharine Ursule Dumont.
In september 1822 veilen ze het huis (Utrechtsche Courant, 13 sept. 1822, Delpher).

Foto uit 1973 van het Utrechts Archief: links Jansveld nummer 11 en rechts nummer 9.

Jansveld 11 en rechts nummer 9, 1973. Foto: het Utrechts Archief