Bron: pagina van de Historische Vereniging Haerlem – mei 2017
DUMONT 1902-1930.

MARKANTE ARCHITECTUUR EN STEDENBOUW IN HAARLEM

Van zaterdag 29 april tot en met zaterdag 30 september 2017 is in De Hoofdwacht de tentoonstelling “Dumont 1902-1930. Markante architectuur en stedenbouw in Haarlem” te zien.

Bij het inwerking treden van de Woningwet in 1902 wordt ingenieur Dumont door het stadsbestuur tot directeur van de Dienst Openbare Werken benoemd. Aan de hand van tal van foto’s en ook kaartenmateriaal wordt duidelijk dat Dumont een vooraanstaande rol in de stedenbouw en architectuur van de stad heeft gespeeld. Vooral in zijn beginperiode is Dumont naast stedenbouwkundige ook als gemeentearchitect werkzaam. Hij ontwerpt bijvoorbeeld de inmiddels gesloopte HBS-A en de als wooncomplex herbestemde HBS-B aan de Zijlvest in de binnenstad. Behalve de historie wordt ook het ruimtelijke en bouwkundige transformatieproces van het hedendaagse Raaksgebied belicht. En meer dan deze parel van stadsvernieuwing krijgt de bezoeker een veelheid aan straatbeelden van toen en nu rondom processen van stadsuitbreidingen uit het begin van de vorige eeuw te zien. Bijvoorbeeld van het Hof van Egmond in de Slachthuisbuurt, dat momenteel door Pré Wonen volgens hoge standaard gerenoveerd wordt. Daarnaast is er ook aandacht voor de bemoeienis van Dumont bij de bouw van het openbaar slachthuis en onderwerpen als de verbouwing van het Frans Halsmuseum en de herbouw van de toren op het stadhuis.

Lange tijd is Dumont in de vergetelheid geraakt. De tentoonstelling laat zien dat veel van zijn werk, tegenwoordig zelfs ook als monument, bewaard is gebleven. Dumont heeft aan het begin van de vorige eeuw de stadsuitbreidingen van Haarlem in ruimtelijk en bouwkundig opzicht een gezicht gegeven. Een proces dat vergelijkbaar is met wat zijn tijdgenoten Dudok voor de gemeente Hilversum en Berlage voor Amsterdam hebben uitgevoerd. De tentoonstelling is daarom vooral ook een postuum eerbetoon aan Dumont.

Tegelijk wordt op de tentoonstelling ook ruime aandacht besteed aan de bijzondere, kubische bouwstijl die andere architecten binnen de Dienst Openbare Werken in de jaren twintig bij de bouw van gemeentelijke bruggen, scholen en zwembaden toepassen.
U bent op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur van harte welkom om de tentoonstelling op de eerste etage in de Hoofdwacht op de hoek van de Grote Markt nr. 17 met de Smedestraat te bekijken. (Dit was in 2017!!)