Boeken van Charles François Henri Dumont:

1905 “Het Javaansch in de kazerne; verzameling van woorden en uitdrukkingen, die in den omgang met den Javaanschen militair te pas kunnen komen; ten dienste van officieren en kader”. Uitgever: Boekhandel Visser & Co, Weltevreden. 56 pags.
1905 “Aanteekeningen op de Javaansche samenspraken” (1e. deel). Dumont als belangrijkste auteur. Co-schrijver: CF Winter. Uitgever: G.C.T Van Dorp & Co, Semarang. 65 pags?
1905 “De Javaan in Desa” (serat Pandjrah ing Poespita). Uitgever: Boekhandel Visser & Co, Weltevreden.
Javaansche samenspraken behelzende de zeden en gewoonten van den kleinen man, voorzien van aanteekeningen, benevens eenige dongengs (sprookjes/fabels/mythes) en volksverhalen. 77 pags?
1907 “De Javaan in Desa” (serat Pandjrah ing Poespita). Uitgever: Gebroeders van der Hoek, Leiden
1913 “Leerboek der vergelijkende aardrijkskunde van Nederlandsch Oost-Indië. (Hoofdzakelijk bewerkt ten dienste van Hoogere Burgerscholen, gymnasia en Kweekscholen).
Gebroeders Van der Hoek, Leiden, 1913. Ln., 1ste dr., uitslaande kaart en vele foto’s. 
1915 Het Javaansche letterschrift“. In Leiden (her-)drukt 1932. 28 pags.
1917 “Aardrijkskundig woordenboek van Nederlandsch Oost-Indië”. Uitgever: Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam. 654 pags (with fold. col. map.)
1918 “Leerboek der vergelijkende aardrijkskunde van Nederlandsch Oost-Indië”
1920 “Leiden oud en nieuw, penteekeningen van stadsgezichten”
? boek met tekeningen van stadsgezichten in Deventer
? Geschiedenis van Indië. Ethnologie van Indië. 3 delen. Alles in 1 band. Geheel in stencil uitgevoerd boek.