Artikel over de herbouw van de toren op het Haarlemse Stadhuis:
“Herbouw van den toren op het raadhuis van Haarlem” in De Bouwwereld 7, 15e jaargang (1915), pag 60-61.

artikel over de bouw van de HBS:

“Gemeentelijk schoolgebouw te Haarlem”, de Bouwwereld 7, 14e jaargang (1915), pag. 53 en verder

Over LC Dumont:
“De stedenbouwkundige activiteiten van ir LC Dumont (1865-1935), eerste directeur van Openbare Werken te Haarlem 1902-1930”, Jaarboek Haerlem 1992, pag. 152-188