Delft, bericht d.d. 17 maart 1894: Luc Dumont benoemd als bouwkundig tekenaar
Delft, bericht d.d. 17 maart 1894

Utrecht: …

Zierikzee: Middelburgse Courant, 18 januari 1898: benoeming tot gemeente-bouwmeester in ZierikzeeBenoeming tot gemeente-bouwmeester in Zierikzee, krant 18 januari 1898

Nijmegen: krantenbericht 16 november 1899: benoeming als adjunct gemeentearchitect in Nijmegen
krantenbericht 16 november 1899: benoeming als adjunct gemeentearchitect in Nijmegen

Deventer: na de sollicitatie op de voordrachtslijst, krant 12 september 1900
Deventer: na de sollicitatie op de voordrachtslijst, krant 12 september 1900
Eerst afwijzing, krant 26 september 1900. Luc Dumont is het niet geworden in Deventer
Eerst afwijzing, krant 26 september 1900. Luc Dumont is het niet geworden in Deventer

Alsnog benoeming tot gemeente bouwmeester in Deventer, bericht 22 januari 1901
Alsnog benoeming tot gemeente bouwmeester in Deventer, bericht 22 januari 1901
Haagsche Courant, 29 januari 1901: eervol ontslag LC Dumont
Haagsche Courant, 29 januari 1901: eervol ontslag LC Dumont

Haarlem: krantenberichten rond voordracht en benoeming tot Hoofd Openbare Werken.